Metrolijn M14

In het artikel `Parijs opent metrolijn M14 zonder bestuurder' wordt gesteld dat: “Parijs de eerste Europese hoofdstad met een metro zonder bestuurder is.'

Volgens mij bent u abuis. De eerste metro zonder bestuurder reed al eind tachtiger jaren in Londen, namelijk de Docklands Light Railway (12 km). Hoewel voor een groot deel bovengronds, reed deze metro vanaf station Bank zonder bestuurder ondergronds. Tamelijk spectaculair omdat je als passagier helemaal voorin kon zitten en zo een mooi uitzicht in de tunnel had. De trein was niet helemaal onbemand, een soort veredelde controleur controleerde je kaartje, lette op de veiligheid en gaf toeristische informatie.

Overigens hebben Nederlanders nog meegedacht bij het ontwerpen van dit treinstel. Of de Docklands Light Railway nog op deze manier rijdt, durf ik niet te zeggen, er was destijds heel wat commentaar vanwege allerlei kinderziekten en vermeende onveiligheid. Maar ze waren daar in Engeland wel de eersten.

    • Mevr. M. Blumer