Massaal protest in Suriname tegen president

Een menigte van rond tienduizend mensen heeft gisteren een vreedzame mars door Paramaribo gehouden uit protest tegen wat ze noemden `de aanslag op de rechterlijke macht' in Suriname.

De betogers liepen naar het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein waar een minuut stilte in acht werd genomen. De directe aanleiding voor het protest is het binnendringen, door de politie, in het gebouw van het Hof van Justitie en het verwisselen van sloten op verzoek van de in juli door president Jules Wijdenbosch benoemde president van het Hof, mr. Alfred Veldema. De betogers riepen leuzen als `Hij liegt en hij vliegt', een verwijzing naar Wijdenbosch, die dinsdagmiddag naar Grenada vloog. De mars was georganiseerd door de gezamenlijke oppositie en de vakbeweging. Oproepen tot meebetogen waren uitgegaan van onder andere de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Bond van Leraren en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname.

Van de vakbeweging heeft de vakbondscentrale De Moederbond, die goede relaties met de regering onderhoudt, niet meegedaan. Deze bond gaf een verklaring uit waarin zowel de uitvoerende als de rechterlijke macht wordt opgroepen het conflict langs de weg van dialoog op te lossen.

NPS-voorzitter en ex-president Ronald Venetiaan was bij het Hof de belangrijkste spreker. Hij hield de betogers voor dat het volk er op moet toezien dat de rechterlijke macht haar taken vrij kan uitoefenen. Het is een instantie, waarmee meer dan welke andere ook, niets mag gebeuren. “De regering heeft met haar handelingen getoond dat zij de rechterlijke macht, net als de wetgevende, wil binden. Suriname moet een land blijven waar iedere burger er zeker van is dat de uitspraak van een rechter wordt gerespecteerd ongeacht of men het er mee eens is of niet', aldus Venetiaan. Op het vonnis van de rechter moet hoger beroep kunnen worden aangetekend.

Als die rechten wegvallen, doordat de rechterlijke macht is weggecijferd, dan is de rechtsstaat in gevaar, zo betoogde hij.

President Wijdenbosch hield de benoeming van opperrechter Veldema tot diens beediging in juli geheim. De andere leden van het Hof van Justitie erkennen de benoeming niet omdat ze naar hun zeggen volgens de grondwet hadden moeten worden geraadpleegd. Ook de grootste juristenorganisaties van Suriname erkennen de benoeming niet. Vorige week verwisselde de politie de sloten van het Hof, opdat Veldema er naar binnen kon.