Madurodam

Het artikel `Het paleis wordt gesloopt' (NRC Handelsblad, 15 oktober) heb ik gelezen met interesse maar toch ook met een zeker gevoel van verontrusting. Betekent de vervanging van `gebouwen die niet in het echt bestaan' de vernietiging van het laatste werk van S.J. Bouma?

`Siep' Bouma (1899-1959) was vooral in de periode dat hij `feitelijk als gemeentearchitect van Groningen' fungeerde een belangrijk bouwmeester. Aan het einde van zijn leven begeleidde hij de eerste fase van de bouw van Madurodam. Daar verrezen toen diverse gebouwen, vaak in historische stijlen, die door hem waren ontworpen. Zijn verdiensten voor Madurodam werden gehonoreerd door de bouw van een naar zijn plannen vormgegeven Congrescentrum. Het elimineren van deze gebouwen zou naar mijn mening het wegpoetsen van een niet onbelangrijke episode uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis betekenen.

    • Dr. Ph.M. Bosscher