LATIJNS AMERIKA

Als gevolg van de financiele perikelen in Azie is ook in Latijns Amerika een acute crisis uitgebroken. Vooral Brazilie kreeg het zwaar te verduren. Het land kampt met een hoge staatsschuld en een groot financieringstekort. Beleggers zagen dit als een risico en trokken zich terug uit Brazilie en andere Latijns-Amerikaanse landen. De centrale banken moesten daarop een groot deel van hun valutareserves aanspreken om hun munten te ondersteunen.

Veel Latijns-Amerikaanse munten zijn gekoppeld aan de dollar. Vasthouden aan die koppeling is zeer kostbaar als de markten speculeren tegen de munten. Inmiddels heeft Brazilie een programma voor schuldvermindering aangekondigd dat door de Amerikaanse minister van Financien, Rubin, “zeer bemoedigend' is genoemd.

De daling van de olieprijs is bovendien nadelig voor Colombia, Mexico en vooral Venezuela, drie olieproducerende landen. Dit tast de groei in die landen aan. Zeker in combinatie met de onrust op de financiele markten en de stijgende rente, waardoor de landen worden genoopt budgettaire maatregelen te nemen die de groei verder kunnen beperken.

Chili is extra gevoelig voor de recessie in Azie, dat eenderde van de export afneemt, het drievoudige van de andere Latijns-Amerikaanse landen.