Gouden handjes

`Door winzucht gedreven' begaf Jaap Boerdam zich `in een lager milieu' (NRC Handelsblad, 17 oktober), om schade aan zijn auto te laten herstellen `voor een fractie van het bedrag dat de garage genoemd had'.

De communicatie met het lager milieu verliep niet vlekkeloos. Men is daar behoorlijk assertief geworden, zonder zich de beschaving te hebben eigengemaakt die bij die grotere maatschappelijke macht past.

Nu ga je alleen `in een lager milieu' vanuit een maatschappelijk hogere positie, waar dus hogere beschavingsnormen gelden. Daar gedraagt men zich voorbeeldig, Kant's categorische imperatief indachtig steeds te handelen op een wijze die een regel voor allen zou moeten zijn.

Het voorbeeldige handelen van Jaap Boerdam legitimeert echter het laten werken zonder dat de wettelijk verplichte belastingen en premies worden afgedragen, wat beschouwd kan worden als het bestelen van de gemeenschap.

In de vormgeving van culturele waarden bestaan inderdaad grote verschillen tussen bevolkingsgroepen, maar of de verschillen er inhoudelijk ook zijn, dat is nog maar de vraag.

    • Dirk Huizinga