Geen wapens VS voor strijd in Oost-Timor

De Verenigde Staten willen niet dat aan Indonesie geleverde Amerikaanse wapens worden ingezet op Oost-Timor. President Clinton heeft gisteren een verordening in die zin getekend, die eerder door het Congres was aangenomen. Volgens de nieuwe bepaling mogen wapens die de VS verkopen aan de Indonesische strijdkrachten niet op Oost-Timor worden gebruikt.

Al eerder maakte het Congres een eind aan de hulp die de VS geven bij het opleiden en trainen van Indonesische soldaten. Maar een deel van die hulp wordt voortgezet onder een speciaal programma dat onder beheer staat van het Pentagon. (Reuters)