Fiscaal jurist

In NRC Handelsblad van 17 oktober reageren prof. Essers en mevrouw Van Vijfeijken op een artikel van Harry van Bommel in de krant van 13 oktober waarin onder andere de Leidse opleiding tot fiscaal jurist voor controleurs van de Belastingdienst aan de orde komt.

Deze opleiding is, zoals door Essers/Van Vijfeijken wordt opgemerkt, door de rector magnificus van de Erasmus Universiteit als opleiding tot fietsenmaker in het recht bestempeld. De KUB voorziet inmiddels ook in een dergelijke opleiding waarbij Essers/Van Vijfeijken opmerken dat de eindtermen voor de controleursopleiding aan de KUB identiek zijn aan die voor de reguliere studenten. Uit hun brief zou de conclusie kunnen worden getrokken dat dit niet het geval is met de Leidse controleursopleiding. Niets is echter minder waar; ook in Leiden geldt dat de eindtermen voor de controleursopleiding gelijk zijn aan die voor reguliere studenten. Dat is ook niet verwonderlijk, mede omdat het zich niet goed laat denken dat het ministerie van Financien de opleiding van hun controleurs tot fiscaal jurist zou subsidieren indien niet een volwaardige academische opleiding afgerond wordt.

Wat betreft de beruchte kwalificatie van de Rotterdamse rector magnificus dat er in casu sprake is van een opleiding tot fietsenmakers in het recht, is ons overigens gebleken dat hij van die opvatting is teruggekomen. Zij is dus inmiddels historie en het komt mij voor dat dit zo moet blijven.

    • Prof.Dr. P. Kavelaars
    • Voorz.Vakgroep Belastingrecht Rul