Eindhoven Airport smacht naar zonering

Rond vliegveld Eindhoven is een controverse ontstaan, nu extra vluchten blijken te stuiten op een geluidszone die nog niet vastligt.

De luchthavendirectie zit met de handen in het haar. Alleen deze maand al zouden nog zeventien charters gebruik maken van Eindhoven Airport. Maar de rechter verbood vorige week alle vluchten met zware toestellen tot het einde van dit jaar. De vliegtuigen, voornamelijk vakantiecharters, moeten nu noodgedwongen naar elders uitwijken.

Het besluit treft ruim 10.000 passagiers; ze moeten nu uitwijken naar Rotterdam of Maastricht. De luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels een boze brief geschreven aan het kabinet. De touroperators, die vooralsnog opdraaien voor de extra kosten, hebben laten weten de schade te zullen verhalen op het Eindhovense vliegveld.

De uitspraak betekent eveneens een forse streep door de toekomstplannen van Eindhoven Airport. Door de beperkte groeimogelijkheden op Schiphol doen vooral chartermaatschappijen steeds vaker een beroep op het regionale vliegveld voor extra vluchten. Eindhoven Airport, dat gebruik maakt van de faciliteiten van de luchtmachtbasis Welschap, kreeg afgelopen zomer na lang aandringen toestemming van de vorige staastsecretaris van Defensie, Gmelich Meijling, om dit jaar 336 extra vluchten met zware toestellen uit te voeren.

Omwonenden en de aangrenzende gemeente Veldhoven waren echter bepaald niet gelukkig met de extra vluchten en stapten naar de rechter. Die vernietigde vorige week het besluit, omdat de staatssecretaris geen goede belangenafweging had gemaakt bij zijn besluit om extra vluchten toe te staan op het Eindhovense vliegveld. Volgens de rechter kon die belangenafweging ook niet plaatsvinden, omdat het regionale vliegveld nog steeds niet beschikt over een geluidszone.

Wel is in 1979, toen de eerste burgervliegtuigen toestemming kregen om op Eindhoven te landen, een gebied aangewezen waar de geluidsbelasting niet boven een bepaalde waarde mocht komen.

Maar volgens de rechter ging het daarbij om slechts een voorlopige regeling. Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport is het vliegveld “de dupe geworden van een onzorgvuldigheid' op het ministerie van Defensie.

Ook de gemeente Veldhoven, die nauw betrokken is bij de voorbereiding van de geluidszone, begrijpt niet waarom de formele bekrachtiging zo lang op zich laat wachten.

Volgens A. van Hooff van de gemeente Veldhoven is de voorbereidingsprocedure al zes jaar geleden afgerond. “Defensie schuift de formele vaststelling telkens een jaar vooruit. Eind dit jaar zou alles geregeld zijn, maar inmiddels hebben we gehoord dat het op z'n vroegst eind 1999 wordt', zegt Van Hooff.

Volgens een woordvoerder het ministerie van Defensie neemt de formele vaststelling echter “enige tijd in beslag'. De directie van Eindhoven Airport zou vanmiddag op het ministerie overleggen met de staatssecretaris van Defensie. Zowel het vliegveld als de betrokken luchtvaartmaatschappijen willen dat de staatssecretaris de reeds geplande vluchten alsnog gedoogt. Volgend jaar zou er dan een nieuwe beschikking moeten worden vastgesteld.

Het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant, een samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden en Kamers van Koophandel in Noord-Brabant hekelt intussen “de bestuurlijke chaos' rond de regionale luchthaven. “Ruim drieduizend arbeidsplaatsen zijn direct verbonden aan Eindhoven Airport. Als de luchthaven zich niet verder kan ontwikkelen, trekken veel bedrijven weg. Dat betekent dat nog eens tienduizenden banen in gevaar komen', zegt een woordvoerder.