Einde van sancties VS tegen India en Pakistan in zicht

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het opheffen van de sancties tegen India en Pakistan. President Clinton krijgt daarmee de handen vrij in onderhandelingen met beide landen over non-proliferatie.

India en Pakistan werden getroffen door Amerikaanse sancties nadat beide landen in mei van dit jaar een reeks kernproeven deden. Volgens de Amerikaanse wetgeving was de regering in Washington daarop verplicht tot het nemen van strafmaatregelen. India, maar vooral Pakistan hebben sterk te lijden onder de sancties, zoals het verbod voor Amerikaanse banken om nog langer leningen en kredieten aan de regeringen in New Delhi en Islamabad te verstrekken.

Het besluit betekent niet dat de sancties nu automatisch worden opgeheven, maar wel dat president Clinton nu de bevoegdheid heeft dat te doen. Hij krijgt speelruimte om India en Pakistan onder druk te zetten in gesprekken over inperking van hun nucleaire programma's. Hij kan hun verlichting van de boycot in het vooruitzicht stellen als ze zich bereid tonen tot het doen van concessies. In december komt de Pakistaanse premier Nawaz Sharif naar Washington voor onderhandelingen. Ook India heeft zich bereid getoond tot gesprekken over de nucleaire kwestie. Een Amerikaanse functionaris zei gisteren dat president Clinton de sancties alleen zal opheffen indien er vooruitgang wordt geboekt in het overleg over non-proliferatie met New Delhi en Islamabad.

Afgelopen juli al besloot het Congres om voedsel uit te sluiten van de strafmaatregelen. Het wilde niet dat de Amerikaanse boeren de dupe zouden worden van een verbod om tarwe en andere landbouwproducten aan India en Pakistan te verkopen. De republikeinse senator Mitch McConnell, die het desbetreffende amendement indiende, zei dat “we de Amerikaanse boer niet moeten opofferen in onze pogingen om de nucleaire geest terug in de fles te krijgen'.

De mogelijkheid om nu alle sancties op te heffen, was vervat in een veel breder pakket van voorstellen over overheidsuitgaven, dat de Senaat gisteren met 65 tegen 29 stemmen aanvaardde. Dinsdag al stemde het Huis van Afgevaardigden ermee in. (Reuters)