Brussel optimistisch ondanks lagere groei economie EU

De Europese Commissie heeft de verwachtingen over de economische groei voor volgend jaar met een half procent naar beneden bijgesteld. Toch is Europees commissaris De Silguy (Economische en Monetaire Zaken) optimistisch. Hij verwacht dat de Europese Unie het internationale economische “slechte weer' goed zal doorstaan en dat de groei in het jaar 2000 weer zal toenemen.

De economie van de EU staat er volgens de Commissie beter voor dan in 1992 en in 1995, de laatste voorgaande periodes van verminderde economische groei. Silguy verwacht daarom dat de economie van de EU de komende jaren beter zal presteren dan die van Japan en de Verenigde Staten.

Voor dit jaar verwacht de Commissie in de hele EU een groei van 2,9 procent, iets meer dan het afgelopen voorjaar werd voorspeld. De groei in de elf landen die aan de euro deelnemen, zal dit jaar drie procent bedragen. Deze cijfers komen overeen met de verwachtingen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Voor volgend jaar verwacht de Commissie een groei van 2,4 procent in de gehele EU en van 2,6 procent in het eurogebied. Dat is een half procent lager dan dit voorjaar nog werd aangenomen. Het IMF is voor volgend jaar iets optimistischer. Dat voorspelt in de hele EU een groei van 2,5 procent en in euroland 2,8 procent. Volgens de Commissie zal bij ongewijzigd economisch beleid de groei in 2000 weer toenemen tot 2,8 procent in de gehele EU en 2,9 procent in euroland.

Volgens de Commissie ontkomt de EU niet aan de negatieve invloeden van de financiele crisis in Azie en Rusland. Bovendien tast de verminderde waarde van de dollar de Europese export aan. Maar de EU kan deze instabiliteit vooral dankzij de euro goed doorstaan.

Het europroject heeft voor een grote monetaire stabiliteit gezorgd. Bovendien is de inflatie in de EU op een recordlaagte, dit jaar 1,6 procent, volgend jaar 1,7 procent en in 2000 1,8 procent. In het eurogebied is dit percentage 0,1 procent lager. De rente en de prijzen van grondstoffen zijn uitzonderlijk laag. Er worden gematigde loonstijgingen verwacht en de EU-lidstaten boeken alle vooruitgang bij het saneren van de overheidsfinancien.

Europees commissaris De Silguy zei gisteren dat zijn optimisme over de economie van de EU mede is gebaseerd op de verwachte grote interne vraag binnen de EU. De Commissie rekent erop dat de binnenlandse consumptie in de gehele EU dit jaar met 2,6 procent toeneemt en volgend jaar met 2,5 procent.

De werkgelegenheid zal volgens de Commissie de komende jaren belangrijk groeien. Dit jaar ontstaan in de EU 1,7 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen en volgend jaar 1,3 miljoen. In totaal komen er in de EU in de periode van 1996 tot 2000 5,1 miljoen banen bij. In de eerste helft van de jaren negentig gingen 4,6 miljoen banen verloren. De werkloosheid in de EU, die in 1994 met 11,2 procent een hoogtepunt bereikte, daalde vorig jaar tot 10,7 procent en zal volgens de Commissie in 2000 op 9 procent komen.

De voorspelling van de Commissie voor de Nederlandse economische groei volgend jaar komt iets lager uit dan die van het IMF (2,7 procent tegenover 3 procent). De best presterende lidstaat van de EU is Ierland, met dit jaar een groei van 11,4 procent, volgend jaar 8,2 en in 2000 9 procent.

Het slechtst presteren Groot-Brittannie en Denemarken - die beide niet aan de euro deelnemen - met groeipercentages volgend jaar van respectievelijk 1,3 en 1,9 procent.

    • Ben van der Velden