BEGRIPPEN

Wat is een recessie? Politici en economen hanteren vaak hun eigen definities. Wat de econoom een recessie noemt, wordt door de politicus getypeerd als een `dipje'. In een conjuncturele neergang gebruiken politici al hun retorische kwaliteiten om met peptalk het economisch vertrouwen te handhaven.

De belangrijkste begrippen op een rijtje:

Anticyclisch beleid Synoniem voor conjunctuurbeleid. De overheid zou bij een afzwakkende ontwikkeling de bestedingen moeten verhogen om zo de economie aan te jagen. In een periode van hoogconjunctuur zou de overheid een stapje terug moeten doen.

Beurskrach Een sterke daling van de koersen op de effectenbeurs. Een gevolg van een groot aanbod van aandelen omdat beleggers hun vertrouwen in de economie verliezen. Door het grote aanbod en de geringe vraag daalt de prijs van het aandeel (lees: koers).

BBP Bruto binnenlands product, het totaal van wat er wordt omgezet aan goederen en diensten. De meest gebruikte maatstaf van economische groei.