Werkbrug tegen files

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt de komende maanden een aantal technische oplossingen om filevorming bij wegwerkzaamheden te

voorkomen. Binnenkort beginnen proeven met nieuwe vindingen, zoals een tijdelijke werkbrug die het verkeer over de werkzaamheden heen leidt.

De plannen maken deel uit van het project `Hindervrij wegenonderhoud' waarmee het ministerie het aantal files als gevolg van herstelwerkzaamheden aan de hoofdwegen wil terugdringen. Vorig jaar werd ongeveer 8 procent van de files daardoor veroorzaakt. Naar verwachting zal dat de komende jaren oplopen tot 10 procent. De werkbruggen bestaan uit losse delen die boven het te repareren weggedeelte tegen elkaar worden geplaatst. De kosten van een werkbrug bedragen naar schatting 7 miljoen gulden. Ook bekijkt Rijkswaterstaat de

mogelijkheid van onderhoudspaden tussen of langs de snelwegen. Volgende maand begint in Drenthe een proef met een systeem waarbij zeer open asfaltbeton wordt schoongespoeld zonder dat de weg wordt afgezet. Rijkswaterstaat wil ook proberen met waterleidingen in het wegdek de temperatuur van het asfalt te beinvloeden. Met behulp van warm water zou aanvriezing van het wegdek voorkomen kunnen worden. Dat zou ook een besparing opleveren bij het strooien. Op dezelfde manier kan het wegdek op warme dagen gekoeld worden, waardoor het asfalt minder snel zacht wordt en spoorvorming wordt voorkomen. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat of het wegdek in de zomer zonnewarmte kan opslaan.