Vlaams archief naar Koninklijke Bibliotheek

De Vlaamse uitgeefster Angele Manteau (87) heeft haar persoonlijk en literair archief overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag.

Het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven in Antwerpen (AMVC) heeft het nakijken. Manteau ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste Vlaamse uitgevers, nadat ze in 1932 de Brusselse vestiging van A.A.M. Stols had overgenomen. In 1938 richtte ze haar eigen uitgeverij op. Toen

deze in 1971 in andere handen overging, ging ze voor Elsevier in Amsterdam werken. Louis Paul Boon, Hubert Lampo en Jeroen Brouwers zijn enkele van

de schrijvers die ze uitgaf. Manteau werd in 1987 in de adelstand verheven en mag zich sindsdien baronesse noemen.

Het Manteau-archief omvat naast duizenden brieven, knipsels en foto's ook enkele manuscripten. Het

meeste materiaal is van na 1971, uit haar Nederlandse periode dus. De overdracht is tot stand gekomen na bemiddeling van het Leidse antiquariaat Aioloz, dat de Manteau-bibliotheek aankocht. De Koninklijke

Bibliotheek wil het archief zo snel mogelijk op orde brengen en toegankelijk maken voor derden. Manteau vond het een opluchting om in

aanraking te komen met de KB, zegt ze in het dagblad Trouw. “Een hemelsbreed verschil met de instellingen in Vlaanderen. Het is toch zielig hier. Ik leef in een onmogelijk land. Dat ik dat zeg, zal me wel weer kwalijk worden genomen. Maar het is de waarheid.' (ANP)