STE verzet zich tegen fusie AOT en Labouchere

De Stichting Toezicht Effectenverkeer heeft onverwacht bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen fusie tussen het hoekmans- en optiebedrijf AOT en de bank Labouchere, een dochter van Aegon. De Amsterdamse effectenbeurs had daarentegen laten weten geen problemen te zien.

Het afwijzen van de fusieplannen door STE komt als een verrassing. Vorige week had een zegsman van deze beurstoezichthouder nog laten doorschemeren dat de zaak vermoedelijk binnen enkele dagen rond zou zijn. Ook AOT toonde zich afgelopen vrijdag nog optimistisch over de afloop. Gisteravond hebben AOT en Aegon laten weten zo snel mogelijk met de beurs en de toezichthouder om tafel te willen zitten.

Volgens AOT heeft de STE fundamentele bezwaren geuit. Directievoorzitter S.L. de Boer zegt

dat deze zo groot zijn dat de gekozen constructie volledig zou moeten worden omgevormd. “Was er een klein technisch probleem geweest dan waren we daar wel uitgekomen en hadden we als beursgenoteerd bedrijf geen persbericht hoeven uit te geven.' Hij geeft geen commentaar op de vraag of de fusie nu op de tocht is komen te staan. “Wij zijn nog in onderhandeling. Dat zou te voorbarig zijn.'

Het grote probleem bij de fusie is dat de onafhankelijkheid van het hoekmansbedrijf gegarandeerd moet worden. Bij de fusie tussen AOT en Labouchere zouden voor het eerst een hoekmansbedrijf, het intermediair voor professionele financiele partijen dat koersen afgeeft, en een commissionair, de handelend tussenpersoon voor het beleggende publiek, samengaan.

Om de fusie toch door te laten gaan wil de STE dat beide bedrijven volstrekt onafhankelijk van elkaar opereren. Met informatie uit het commissionairsbedrijf, bijvoorbeeld dat er een positief advies over een bepaald fonds op til is, zou een hoekmansbedrijf zijn voordeel kunnen doen. Vandaag voeren de STE en de beurs, die geen van beide een toelichting willen geven, overleg over deze kwestie.

Volgens financieel analist N. van Geest van SNS Securities hadden de betrokkenen

voorafgaand aan de fusie een betere lobby moeten opzetten.

“Het gaat immers om een belangrijke principiele doorbraak. Daar komt nog eens bij dat AOT en Labouchere niet de grootste partijen in hun branche zijn. In de Verenigde Staten hebben de financiele giganten Citicorp en Travellers

hun gewicht in de strijd gegooid om bepaalde grondregels gewijzigd te krijgen.'