Schroder houdt vast aan belastingplan; Ondanks felle kritiek van werkgevers

De nieuwe regering van SPD en Groenen in Duitsland houdt vast aan haar belastingplannen, de `Alliantie voor Werk' en aan een Europees banenplan. “Kritiek van de een of ander brengt ons niet van de wijs', zei toekomstig SPD-kanselier Gerhard Schroder dinsdag bij de presentatie van het rood-groene regeerakkoord in Bonn.

De coalitie wil ook dat in de Europese Unie bindende maatregelen worden genomen tegen oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten door middel van onder andere belastingmaatregelen.

Schroder reageerde gisteren op de scherpe kritiek van onder meer werkgevers en de zes economische instituten op de economische plannen van het nieuwe kabinet.

Zij menen dat de voorgestelde herverdelingspolitiek geen economische groei en geen nieuwe banen zal scheppen. De toekomstige kanselier zei evenwel dat hij vast van plan is “Duitsland te moderniseren'. Een rood-groene regering zal de Bondsrepubliek “menselijker' maken en de maatschappij vernieuwen.

Hij doelde onder andere op het voorstel om buitenlanders sneller te integreren via het Duitse staatsburgerschap. Ook zal een rood-groene regering het gemakkelijker maken een dubbele nationaliteit te verwerven, wat momenteel moeilijk is. Dit betekent dat alleen al in Berlijn, waar de meeste allochtonen wonen, tweederde van de buitenlanders Duitser kan worden.

Schroder gaf toe dat dit aan de inbreng van de Groenen in de nieuwe coalitie te danken is. Op andere terreinen blijkt eveneens de liberale invloed van de Groenen in het coalitie-akkoord. Zo wil de nieuwe regering de omstreden abortuspil toestaan. Ze wil een humaner drugsbeleid door experimenten met zogeheten `Fixerstuben' (cafes

voor spuiters) toe te laten en methadonprogramma's te steunen. Aan discriminatie van homo's wordt een eind gemaakt door de wettelijke erkenning van homoseksuele relaties en huwelijken in het gezinsrecht.

Een noviteit is Schroders `staatsminister' van Cultuur, die hij in zijn bondskanselarij opneemt. Deze post krijgt voormalig uitgever Michael Naumann.

Deze heeft al menigeen tegen de schenen geschopt omdat hij het omstreden Holocaust-monument in Berlijn ter herdenking van de 6 miljoen vermoorde joden overbodig heeft genoemd. Volgens Naumann zijn er andere, fijnzinnigere manieren om de Holocaust te herdenken. SPD en Groenen hebben in het coalitie-akkoord afgesproken dat de Bondsdag over de wenselijkheid van een Holocaust-monument, waarover al tien jaar gedebatteerd wordt, dient te beslissen.

Op het gebied van de buitenlandse politiek verzekert de nieuwe coalitie “continuiteit'. Dat geldt ook voor het streven naar een nettovermindering van de Duitse bijdrage in de Europese Unie. Voorgesteld wordt dat op het gebied van de

landbouwpolitiek de lasten dusdanig worden verdeeld over de partners dat Duitsland minder hoeft te betalen. Dit zou deel uitmaken van goedkeuring

van de voorgestelde hervormingen in `Agenda 2000', wat de nieuwe regering als belangrijkste opgave ziet voor het Duitse EU-voorzitterschap, dat op

1 januari begint.

Ook wil de rood-groene regering bij de Europa-politiek een Europees werkgelegenheidsbeleid prioriteit geven. Doel is een Europees banenplan te ontwikkelen waarin de vermindering van de jeugdwerkloosheid en de langdurige werkloosheid wordt vastgelegd. Om toekomstige arbeidsplaatsen te scheppen, moet de Europese Unie een politiek van “ecologische modernisering' voeren en een “moderne infrastructuur' in Europa opbouwen, staat in het coalitie-akkoord. SPD-partijvoorzitter Oskar Lafontaine zal zich als de nieuwe minister van Financien met extra economische bevoegdheden met de Duitse Europapolitiek bezighouden. Hij zal zich namens de regering hard maken voor een coordinatie van de economische, de financiele en sociale politiek.

De nieuwe regering wil bindende afspraken over `belasting- sociale en milieudumping' in Europa.

Volgens de ondernemer Jost Stollmann, die deze week uit protest afzag van de afgeslankte post van minister van Economische Zaken, heeft Lafontaine “een monopoliepositie`` in de nieuwe regering. “Momenteel bepaalt Lafontaine de politiek en de personele bezetting van het kabinet. Ik zou wensen dat het een toekomstig sterke kanselier lukt om de richting te veranderen die we momenteel zien' zei Stollmann in een vraaggesprek met Die Welt.