PERSSTEMMEN

SUDDEUTSCHE ZEITUNG De toekomstige regering heeft dinsdag een eenmalige kans gekregen: nog voordat zij aan het werk gaat, kan zij haar koers in de economische - en financi:ele politiek corrigeren. In het herfstadvies

van de zes grote economische instituten is op koele, afstandelijke, maar

duidelijke toon te lezen dat de nieuwe bewindslieden zich minder moeten bekommeren om een rechtvaardige verdeling van de economie, maar zich eerder druk moeten maken over de dynamiek van de economie.. Het thema is

Arbeid, Arbeid, Arbeid., zoals de vroegere SPD-fractieleider Scharping het jaren geleden al formuleerde.

De wetenschappers hebben in de eerste plaats het eerste project van

de rood-groenen regering, de belastinhghervorming, op de weegschaal gelegd en te licht bevonden. De SPD en de Groenen moeten zich er in hun reactie

daarop niet te licht vanaf maken het harde oordeel over hun hervormingsplannen laat zich niet als neo-liberale ideologie terzijde schuiven.

[...] De toekomstige kanselier kan met een duidelijke koers over de belastinghervorming ook besluiten of het er aan het eind van zijn ambtsperiode rechtvaardiger aan toegaat dan aan het begin ervan. Lukt het hem om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, krijgen de sociale minima door een verstandige belastinghervorming betere startkansen komen er betere vooruitzichten voor werklozen? Of verdeelt Schroder alleen de lasten van het verleden op een andere manier?

FRANKFURTHER ALLGEMEINE

Met de werkgelegenheidspolitiek, het met veel tamtam aangekondigde deel van het te voeren beleid, heeft de toekomstige kanselier Schroder al voor zijn beediging gefaald.

[...] Met het aanbod van deze coalitieplannen wil Schroder iedereen nu uitnodigen voor

het `Bondgenootschap voor Werk'. Maar zelfs als de politieke omstandigheden beter waren geweest, zou er niet veel aan de werkgelegenheid te doen zijn. Dat maakt ieder `Bondgenootschap' overbodig en tegelijkertijd vormt het voor alle betrokkenen een risico. Het Schroder-bondgenootschap is in triviale zin niet riskant, want het staat al vast dat het zal mislukken: met een dergelijke belasting- en financiele politiek zal er niets aan de werkloosheid gedaan kunnen worden. [...] Deze politiek is reeds ten einde, nog voordat zij is begonnen.

DIE WELT

[...]De nieuwe minister van economische zaken was ondernemer.

Dat geeft hem een voorsprong. Maar hij treft een regeerakkoord aan dat een grondbeginsel negeert: arbeidsplaatsen komen niet van de staat, van handige sociale constructies en ook niet uit magische bongenootsschappen voor werk, maar alleen van ondernemers. Deze

voelen zich echter door het rood-groene programma, dat structureel bedrijfsleven vijandelijk is, nauwelijks aangespoord. Van hen verwacht men nieuwe banen, maar zij betalen op diverse plaatsen in het regeerakkoord de rekening.

[...]De ondernemer Stollmann zag in dit rood-groene programma geen mogelijkheden om de problemen van de Duitse economie op te lossen en zag van zijn kandidatuur af. De ondernemer Muller ziet die blijkbaar wel. Eerbiedig wachten begint.

BILD [...]Dat het regeerakkoord niet het grote, allesomvattende werk is, weet

ook Gerhard Schroder. De spagaat tussen rood en groen, tussen linkse traditionalisten en pragmatische vernieuwers zou zonder het uitzicht op de macht niet tot stand gebracht zijn. De toekomstige kanselier heeft reeds verduidelijkingen vasn het akkoord aangekondigd. Maar het zullen duidelijke verbeteringen moeten worden en Schroder dient deze snel aan te brengen. Angst voor harde conflicten moet hij daarbij niet hebben.

FINANCIAL TIMES

De vorming van de nieuwe Duitse regering onder leiding van Gerhard Schroder versterkt de sleutelpositie van Oskar Lafontaine als minister van Financien, nu links dan wel centrum-links in

de meeste landen van de Europese Unie aan het roer van staat is gekomen.

[...]In dit klimaat kan de uitdaging groeien om te breken met het zogeheten Stabiliteitspact betreffende de euro, juist nu de bedenker daarvan, Duitsland, op het ministerie van Fiancien wordt vertegenwoordigd door Lafontaine. Hij was het die bij voortduring de inflexibiliteit van het Stabiliteitspact laakte.