Persprijs VN voor R. v.d. Roer

Robert van de Roer, redacteur van NRC Handelsblad, heeft de United Nations Correspondents Association Award voor de beste verslaggeving over de Verenigde Naties in 1998 gewonnen. Van de Roer, die zich op de redactie buitenland specialiseert in internationale diplomatie, heeft de prijs gekregen voor zijn vraaggesprek met Yasushi Akashi, speciaal VN-gezant tijdens de oorlog in Bosnie. Dit verscheen in het Zaterdags Bijvoegsel van 25 april 1998.

De jury heeft Van de Roer unaniem tot winnaar gekozen. De ruim zestig inzendingen, die afkomstig waren uit meer dan veertig landen, werden onder meer beoordeeld op inzicht, originaliteit, durf en volharding. De jury keek speciaal naar “onderzoekende risiconemende journalistiek', waarbij

de journalist “extra inspanning heeft geleverd en extra inzicht heeft verschaft'. De inzendingen varieerden van televisieprogramma's tot verslaggeving in boekvorm.

De tweede prijs ging naar James Bone VN-correspondent voor de Londense Times en gastcommentator bij CNN, voor

zijn stuk over de banden tussen Israel en UNSCOM. Sun Yu, journalist van

China Economic News, kreeg de derde prijs voor haar verslaggeving van de

conferentie in Kyoto over de verwarming van de aarde. Een eervolle vermelding ging naar Ilene Prusher, correspondent in Jeruzalem van de Christian Science Monitor, voor haar artikelen over Somalie.

De jury bestond uit Barbara Crossette, VN-correspondent van the New York Times, Diego Arias, oud-VN-ambassadeur voor Venezuela en oud-journalist

en Hussein Hussana, ambassadeur van de Arabische Liga bij de VN. Het is voor de vierde keer dat de Vereniging van VN-correspondenten in New York de prijs toekent. Wegens afwezigheid van VN-secretaris-generaal

Kofi Annan zullen diens plaatsvervanger Louise Frechette en de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Mike Wallace van CBS de prijs op vrijdagavond 23 oktober uitreiken tijdens een galadiner in het VN-hoofdkwartier in New York. Aan de prijs is een geldsom verbonden van 1.000 dollar. Eerdere winnaars waren Ted Turner van CNN, voor VN-verslaggeving door CNN (1995); Paddy Coulter, producer van de BBC-serie `Under the Blue Flag' (1996); en Andreas Zumach, voor de Duitse radio-documentaire `Reform oder Kollaps' (1997).