`Nieuwe vader bestaat niet'

Vaders helpen in toenemende mate in het huishouden, maar het zijn nog steeds de moeders om wie het gezin draait.

De nieuwe vader in actie: kind op de arm, poetsdoek in de hand en het eten staat op tafel wanneer zijn vrouw van haar werk thuiskomt. Hij is thuisgebleven om voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Deze vader, zo blijkt uit een onderzoek van het maandblad J/M, bestaat niet. Slechts vijf procent van de Nederlandse vaders is daadwerkelijk minder gaan werken wegens de opvoeding van de kinderen.

De commissie dagindeling, ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken om onderzoek te doen naar de verdeling tussen arbeid en zorg, concludeerde in april nog dat werknemers wettelijk het recht zouden moeten krijgen in deeltijd

te gaan werken. Zestig procent van de door J/M ondervraagde vaders is dat niet van plan. Als reden noemen ze hun carriere, financiele overwegingen

en tegenstribbelende werkgevers.

De redactie van J/M was ervan uitgegaan dat de nieuwe man zou moeten bestaan. “Maar wat er zich bij ons thuis afspeelde, was iets anders dan het beeld dat in de media bestaat van de vader die alle zorgen op zich neemt', zegt M. Montanus van het blad. J/M ondervroeg vierhonderd gezinnen, lezers en niet-lezers over de taakverdeling van mannen en vrouwen binnen het gezin. De conclusie van het onderzoek was dat vaders nauwelijks een eigen taak hebben in het huishouden.

“Het is niet zo dat vaders niets doen. Maar op praktisch gebied wordt er minder gedaan door mannen. Het zijn de moeders

die opdraaien voor wassen, strijken en schoonmaken', zegt Montanus. Uit het onderzoek bleek dat tachtig procent van de moeders alle huishoudelijke taken op zich neemt, naast een volledige of deeltijdbaan. Ook is het veelal de moeder die praktische zaken regelt. De moeder maakt afspraken met de tandarts, regelt de oppas en vult de broodtrommeltjes van de kinderen.

Toch vindt een groot deel van hen dit niet erg. Wanneer wettelijk zou worden geregeld dat ouders betaald zorgverlof kunnen krijgen om beter in staat te worden gesteld om de verzorging te delen zou slechts twaalf procent van de vrouwen haar man stimuleren verlof op te nemen. Een derde van de mannen zou, als het wettelijk wordt geregeld

zorgverlof opnemen.

“Dit lijkt allemaal negatief, maar we horen ook positieve geluiden om ons heen. De tendens om samen te zorgen leeft wel degelijk,' zegt Montanus. In toenemende mate zijn het de vaders en moeders die samen opvoeden. Ouderdagen, financiele zaken, helpen bij het

huiswerk en de kinderen van en naar school brengen wordt steeds meer door beide ouders gedaan.

Volgens J/M berust de taakverdeling in het huishouden op persoonlijke keuzes, waar niet over gepraat wordt als deze verdeling eenmaal vaststaat. Moeders zijn bovendien al lang blij dat er een verdeling is. Vijftig procent van de vaders meldde het ook beter te vinden als beide ouders bij de zorg en opvoeding van de kinderen betrokken zijn. Ondanks deze positieve geluiden verwachtte tachtig procent van alle geenqueteerde ouders dat ook in de toekomst de verzorging van de kinderen en het huishouden bij de moeder zal liggen.