Netscape uit harde beschuldiging

Topman James Barksdale van softwareproducent Netscape heeft op de tweede dag van het proces van de Amerikaanse staat tegen Microsoft harde beschuldigingen geuit tegen de concurrent. De uitlatingen stonden in zijn officiele getuigenverklaring die gisteren werd gepubliceerd.

Barksdale zei dat functionarissen van Microsoft tijdens een ontmoeting met Netscape, waarbij hij zelf ook aanwezig was, hebben geprobeerd zijn bedrijf ervan te weerhouden de Microsoft-browser Explorer (waarmee op Internet kan worden gesurfd) die aan het besturingsprogramma

Windows 95 is gekoppeld te beconcurreren met Netscape Navigator. “Microsoft was duidelijk maar met een doel gekomen: Netscape ervan overtuigen Internet Explorer niet te beconcurreren', aldus Barksdale in een 127 pagina's tellend document.

In ruil zou volgens hem Microsoft aan Netscape “toestaan' zijn browser te blijven produceren voor “relatief kleine' markten buiten Windows 95, zoals Windows 3.1 Macintosh en Unix. Volgens Barksdale gaven de functionarissen van Microsoft duidelijk te verstaan dat bij weigering van het voorstel “Microsoft Netscape zou wegvagen' door gebruik te maken van zijn monopolie en de eigen software op te nemen in het eigen besturingssysteem. Dit laatste is feitelijk ook gebeurd door de integratie van Explorer in Windows 98.

Barksdale is de belangrijkste getuige van de Amerikaanse overheid en twintig deelstaten die Microsoft wegens monopolitiepraktijken hebben aangeklaagd.

Microsoft-topman Bill Gates ontkende maandag in een verklaring op video kennis te hebben gehad van een voorstel en een ontmoeting met Netscape. De advocaten van Microsoft gingen gisteren verder in de tegenaanval. Zij portretteerde het concurrentiebeleid van Microsoft als aggressief meer legaal. Advocaat John Warden hekelde vooral de contacten tussen Netscape en het Amerikaanse ministerie van Justitie die

tot het anti-trustproces hebben geleid. Vervolgens ging Warden in op de bewering van Barksdale dat Microsoft computerfabrikant Compaq zou hebben

bedreigd een licentie in te trekken indien het bedrijf Navigator zou toepassen. Ondanks aandringen van de advocaat kon Barksdale geen precieze informatie over deze beschuldiging geven. (AP, AFP)