Milosevic opnieuw door NAVO gewaarschuwd

De opperbevelhebber van de NAVO-troepen in Europa, generaal Wesley Clark heeft gisteren in Belgrado de Joegoslavische president Slobodan Milosevic gewaarschuwd dat hij zijn beloften in het akkoord met de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke nog niet heeft vervuld en dat hij NAVO-luchtaanvallen riskeert als hij in gebreke blijft.

Clark sprak gisteravond met zowel Milosevic als met de Joegoslavische legerleider, generaal Momaarschijnlijkcilo Perisic. Van de laatste eiste hij gedetailleerde gegevens over de aanwezigheid van Joegoslavische troepen in Kosovo en een tijdschema voor hun terugtrekking. Sommige legereenheden in Kosovo komen niet voor op de lijst die Belgrado eerder aan de NAVO heeft voorgelegd; bovendien zijn sindsdien eenheden teruggetrokken uit Kosovo en andere eenheden naar Kosovo gestuurd. Zo is

onduidelijkheid ontstaan over de vraag welke troepen zich in Kosovo bevinden.

Clark heeft volgens de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, James Rubin, de Joegoslavische autoriteiten “zeer specifieke informatie' voorgelegd over “hun nalatigheid' bij de nakoming van de beloften in het akkoord tussen Holbrooke en Milosevic. “Generaal Clark zal volstrekt duidelijk maken dat de NAVO militair geweld tegen de Serviers zal gebruiken als ze in gebreke blijven', aldus Rubin. Holbrooke zelf zei gisteren volgende week luchtaanvallen te verwachten als Belgrado niet snel reageert. Milosevic heeft tot 27 oktober de tijd om te voldoen aan de eisen van de

Veiligheidsraad inzake Kosovo. Die komen neer op afzien van geweld terugtrekking van troepen uit Kosovo, terugkeer van de vluchtelingen en een dialoog met de Albanese gemeenschap. Uit Kosovo wordt bericht dat de

humanitaire situatie zich langzaam begint te verbeteren. De helft van de

50.000 tot 70.000 Albanese vluchtelingen die tot voor kort geen enkele vorm van onderdak hadden heeft dat nu wel; velen van deze vluchtelingen zijn bovendien naar plekken gegaan waar ze bereikbaar zijn voor hulpverleners.

De NAVO maakt zich nog grote zorgen over het geweld in Kosovo, waar het afgelopen weekeinde drie Servische politiemannen zijn gedood en waar Joegoslavische legereenheden dorpen van Albanezen hebben beschoten.

De Serviers hebben `terroristen' van het Kosovo Bevrijdingsleger UCK beschuldigd met schieten te zijn begonnen. James Rubin zei gisteren dat “ons niet duidelijk is wie schuldig is' maar dat

“het erop lijkt dat in sommige gevallen het UCK als eerste heeft geschoten'.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie waarschuwde gisteren het UCK dat “de Albanezen de grote verliezers worden' als het UCK het akkoord tussen Milosevic en Holbrooke ondermijnt.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, maakte gisteren in Sofia in

onomwonden termen duidelijk dat het ideaal van de Albanezen van Kosovo - volledige onafhankelijkheid - niet op steun van de internationale gemeenschap kan rekenen. Die, zei Cook, heeft dat ideaal nooit gesteund omdat die onafhankelijkheid van Kosovo volgens de minister zou leiden tot “uitbreiding van de instabiliteit in de regio'. (Reuters, AFP, AP)