Kabinet wil 50 tot 100 waarnemers; Voor toezicht in Kosovo

Nederland is bereid om vijftig tot honderd ongewapende waarnemers naar Kosovo te sturen. Zij kunnen helpen bij het toezicht op naleving van de afspraken die de Amerikaanse onderhandelaar Holbrooke vorige week maakte

met de Servische president Milosevic.

Dit hebben de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) de Tweede Kamer gisteren meegedeeld. Het toezicht op de afgesproken beeindiging van het geweld in Kosovo en de terugtrekking van

Joegoslavische troepen, volgens de vorige maand aangenomen Veiligheidsraadsresolutie 1199, is aan de Organisatie voor Veiligheid en

Samenwerking in Europa (OVSE). Die wil haar verificatiewerk doen met een

internationale eenheid van duizend tot tweeduizend man.

Tot nu toe hebben ook de VS (100 man), het Verenigd Koninkrijk (150), Zweden (50 tot 100), Finland (30), Italie (150 tot 200), Duitsland (150 tot 200) Denemarken (40), Griekenland (50), Noorwegen (70), Spanje (50 tot 70) en

Oostenrijk (50) de OVSE waarnemers toegezegd.

Frankrijk en Rusland hebben aangekondigd een nog onbekend aantal verificateurs beschikbaar te

zullen stellen. De leden van de Europese Unie willen begin volgende week

bespreken welke rol zij eventueel binnen de OVSE-operatie kunnen spelen.

Een definitief besluit over een Nederlandse bijdrage, die afhankelijk is van goedkeuring door de Tweede Kamer, wil de regering pas

nemen als voldaan is aan drie voorwaarden. Namelijk dat zo veel mogelijk

andere landen meedoen, met name de VS en Rusland. Dat de veiligheid van de waarnemers zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door stationering van NAVO-eenheden nabij Kosovo. En dat de OVSE-operatie en de NAVO-steun daarvoor een rechtsbasis krijgen in een nadere Veiligheidsraadsresolutie waarin ook eventuele militaire acties van de NAVO worden gelegitimeerd voor het geval dat Milosevic en/of het Kosovaarse Bevrijdingsleger UCK zich niet aan de afspraken houden.

De regering schrijft de Tweede Kamer dat deze voorwaarden vorige week ook zijn gesteld in de zogenoemde Contactgroep voor Joegoslavie. Zij verwacht dat zij later deze week vervuld zullen zijn.

Intussen blijft het besluit van de NAVO-Raad van 16 oktober over eventuele militaire acties van kracht. De eventuele uitvoering van NAVO-luchtacties zal echter niet eerder dan 27 oktober beginnen. Dat gebeurt alleen als de strijdende partijen in Kosovo niet voldoen aan de voorwaarden van Veiligheidsraadsresolutie 1199.