Japanse bank accepteert overheidsgeld; Een kandidaat over de brug

Als eerste Japanse bank is de Industrial Bank of Japan (IBJ) bereid

overheidsgeld aan te nemen om het eigen vermogen te versterken. Dit zegt

IBJ-president Masao Nishimura vandaag in de Nihon Keizai Shinbun (Japans

Economisch Dagblad).

De uitspraak van Nishimura is belangrijk omdat het vorige week aangenomen steunpakket van de Japanse regering niet voorziet in maatregelen om de banken te dwingen geld aan te nemen voor herkapitalisatie. De president van de Tokio-Mitsubishi Bank - algemeen beschouwd als de gezondste onder de Japanse banken - heeft eerder laten weten niets te voelen voor overheidsbemoeienis. Herkapitalisatie van de banken is nodig omdat ze door hun zwakke financiele basis kredieten aan het bedrijfsleven zijn gaan beperken of zelfs zijn gaan terugvorderen. Zoals Nishimura vandaag zegt: “Als we dit niet stoppen, dan zullen zelfs gezonde bedrijven failliet gaan.'

Nishimura voert als reden aan voor zijn besluit dat voorkomen dient te worden dat Japan een wereldwijde depressie veroorzaakt. Het is de “maatschappelijke verantwoordelijkheid' van de banken om het geld te gebruiken dat de overheid nu heeft klaarliggen. Ten tweede zegt Nishimura dat als de banken zouden weigeren de overheid uiteindelijk toch met dwangmaatregelen zal komen.

Ook het hoofd van het Financial Supervisory Agency, Masaharu Hino, deed gisteren een dringend beroep op de banken het geld aan te nemen. Hino wiens bureau verantwoordelijk is voor toezicht op de banken, zei via informele gesprekken de banken te willen overreden om in ieder geval vast publiekelijk te verklaren dat het geld zal worden geaccepteerd. De formele details komen later wel, aldus Hino. Een publieke verklaring van de banken zou alvast het binnen- en buitenlandse vertrouwen in de banken versterken.

Banken zijn onwillig het geld te accepteren, omdat het een publiekelijk teken van zwakte is. Daarnaast versterkt acceptatie van

geld van de belastingbetaler de roep om openheid en het afleggen van verantwoordelijkheid voor de huidige problemen. Oppositiepartijen hebben zich lang verzet tegen het verstrekken van geld

zonder harde tegenprestaties, zoals represailles tegen het verantwoordelijke management. Politici van de oppositie hebben gisteren tegen de leiding van de Long Term Credit Bank een aanklacht wegens fraude ingediend.

De LTCB verkeert in ernstige problemen en zal naar verwachting eind deze week een verzoek om nationalisatie indienen. IBJ-President Nishimura over het afleggen van verantwoordelijkheid door het management: “Ik denk dat het wel mee zal vallen. Politici en de verantwoordelijke autoriteiten zullen wel begrip tonen.'

    • Hans van der Lugt