Investeringsverdrag in OESO nog verder weg

De onderhandelingen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over een internationaal investeringsverdrag zijn gisteren volledig in het slop geraakt.

Over twee maanden komen de lidstaten van de OESO, de club van rijke industrielanden, opnieuw bijeen om over een zogenoemd Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI) te praten. Maar die vergadering werd gisteren niet meer als onderhandelingsronde aangemerkt. In december zullen volgens plaatsvervangend algemeen secretaris van de OESO, Joanna Shelton meer beraadslagingen volgen.

Het overleg, waarmee de afgelopen drie jaar behoorlijke vooruitgang was geboekt, strandde al dit voorjaar en bleek sindsdien niet meer vlot te trekken. Vorige week verklaarde Frankrijk de onderhandelingen definitief mislukt. Het land stuurde gisteren dan ook geen afvaardiging naar het OESO-hoofdkantoor.

De industrielanden streven naar een akkoord waarbij buitenlandse investeerders niet langer mogen worden achtergesteld ten opzichte van binnenlandse bedrijven. Tegenstanders van het MAI, waaronder veel nongouvernementele organisaties, vrezen dat landen om buitenlandse investeerders aan te trekken minder streng zullen toezien op arbeidsomstandigheden en milieunormen.

Ook zijn ze bang dat de nationale culturen van de landen te lijden zullen krijgen via de audiovisuele industrie. Op dit laatste punt heeft met name Frankrijk bezwaren. Premier Jospin heeft aangedrongen op onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hierin zijn, in tegenstelling tot de OESO, ook de ontwikkelingslanden vertegenwoordigd. Veel van deze landen zijn huiverig voor de concurrentie van grote mulitinationals, wanneer deze geheel vrij kunnen investeren.

Volgens de algemeen secretaris van de OESO, Donald Johnston, moeten de industrielanden hoognodig een multilateraal investeringsakkoord sluiten dat bestaande bilaterale afspraken vervangt.

De huidige financiele crisis in grote delen van de wereld onderstreept het belang van stabiele kapitaalstromen voor de lange termijn.

Dergelijke afspraken moeten het vertrouwen van de investeerders zeker stellen. “De wereld heeft geduldig kapitaal nodig in plaats van `heet' geld', aldus Johnston. (AFP, AP)