Hoge sterfte zuigelingen in hoofdstad

Amsterdam heeft de op twee na hoogste zuigelingensterfte van vijftien Europese hoofdsteden. Per duizend levend geboren baby's overlijden er in

Amsterdam 6,6 in het eerste levensjaar. Alleen Londen (7,3) en Rome (7,2) scoren hoger. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over 1996 van het Project Megapoles in Londen dat de cijfers van vijftien Europese hoofdsteden vergelijkt.

Beleidsmedewerker S. Belleman van de Amsterdamse GG en GD noemt de cijfers voor Amsterdam “verrassend'. Hij veronderstelt dat de hoge score te maken heeft met de samenstelling van de kinderpopulatie. Van de kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar behoort zestig tot vijfenzestig procent tot een etnische minderheid, vooral Turken en Marokkanen. Uit eerder onderzoek is volgens Belleman al gebleken dat deze bevolkingsgroepen moeilijk de weg weten naar kraamzorg en consultatiebureau. Onder bijvoorbeeld Surinaamse kinderen in Nederland is de zuigelingensterfte niet hoger dan die onder de autochtone kinderen.

Andere Europese steden hebben ook te maken met etnische groepen maar die komen volgens Belleman eveneens uit landen waar zuigelingenzorg

vanzelfsprekender is. “Zo meldt Stockholm dat ongeveer een kwart van de

kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar tot een etnische groep behoort. Maar dan gaat het vooral om Finnen en Iraniers. Daar gelden deze problemen niet voor.'

Amsterdam probeert al jaren allochtone groepen op te wekken naar zuigelingenzorg te komen.