Franse scholieren wachten op toezeggingen regering

Na nieuwe protestmarsen in het hele land en nieuwe rellen in Parijs

gisteren hielden de stakende Franse lyceisten vandaag hun adem in wachtend op overleg met de minister van Onderwijs, Claude Allegre. Vanavond zou hij in de Assemblee Nationale zijn plan onthullen voor een fundamentele hervorming van het middelbaar onderwijs.

De politie was veel zichtbaarder en talrijker gisteren. Duizenden jongeren uit de arme voorsteden werden bij aankomst in Parijs gefouilleerd. Per vijf demonstranten was in Parijs een politieman op de been. Desondanks zagen relschoppers kans steeds weer tussen de marcherende lyceisten terecht te komen en stenen te gooien en winkels te plunderen. Er vielen enkele tientallen gewonden; 82 jongeren werden gearresteerd.

De totale opkomst was gisteren naar schatting 280.000 a 300.000 met uitschieters in Parijs en Bordeaux. In tal van andere steden was de felheid niet minder, maar het aantal deelnemers wel. Daardoor werd het totaal van vorige week donderdag, toen een half miljoen scholieren de straat op gingen, niet gehaald. De organisatoren weten dat aan de rellen van afgelopen donderdag. Ouders zouden hun kinderen nu hebben tegengehouden uit angst voor ernstig letsel.

Veel Franse kranten speculeren vandaag over het einde van de inspiratiegolf, die een maand geleden op een paar lycea begon en zich snel verspreidde. Volgende week begint de herfstvakantie, die op zijn minst wordt gezien als een natuurlijke onderbreking van de acties. Of de mobilisatie van zoveel

scholen na de vakantie weer aantrekt zal sterk afhangen van wat minister

Allegre vandaag te bieden heeft.

Verwacht wordt dat hij vanavond wat geld voor het opheffen van de ergste knelpunten ter beschikking zal stellen, maar vooral de nadruk zal leggen op de noodzaak het onderwijs anders in te richten. Voor hem komen de acties in zekere zin als geroepen omdat hij al een tijd de scholieren als zijn medestanders ziet bij pogingen het bastion van de onderwijsvakbonden te breken. Allegre wil de

op behoud van de rechtspositie gerichte bonden ertoe brengen akkoord te gaan met minder klassiek en klassikaal onderwijs, ten gunste van meer individuele begeleiding.

De leerlingen vragen ook vrijer onderwijs en meer au serieux genomen te worden in het algemeen, maar geen verslapping van het rooster die het einddiploma minder waard zou maken. Waarschijnlijk krijgen zij een paar uur minder formeel onderwijs per week en een paar werkuren met begeleiding.

Bovendien zal de minister trachten iets te doen aan het docententekort en het achterstallig onderhoud van gebouwen (waar formeel de regio's verantwoordelijk voor zijn). Zijn zwaarste horde wordt het docentenfront, dat vasthoudt aan het verworven recht van 16 uur les per week.

    • Marc Chavannes