FIGURALIS

Menig verleidelijk duveltje slaat uiteindelijk op de vlucht voor de

engelenschaar op de debuut-cd van Cappella Figuralis, het al weer bijna tien jaar geleden opgerichte solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging. De cd Saints & Sinners werd geinspireerd door het gelijknamige boek van musicoloog Frits Noske waarin deze het genre beschreef van de op muziek gezette, Latijnse dialoog in de zeventiende eeuw. Hoewel het genre slechts korte tijd populariteit genoot, leverde het toch meer dan vijfhonderd werken op.

Voor de cd maakte Figuralis-dirigent en artistiek leider van de Bachvereniging Jos van Veldhoven een boeiende selectie, met zowel Italiaanse (Grossi), Franse (M.A. Charpentier), Duitse (Pfleger) als Nederlandse (Benedictus, De Koninck, Hacquart) componisten. Het zijn veelal door vitale klanken omlijste stichtelijke toneelstukjes die geestrijk worden uitgevoerd. Duivels, zielen en engelen, maar ook Caecilia, Valerianus en Tiburtius of Adam en Eva en de slang - allen houden twistgesprekken, waarbij het Goede gelukkig meestal triomfeert over het Kwade.

Er wordt uitstekend gemusiceerd. Vooral de beide sopranen Anne Grimm en Johannette Zomer zijn van internationale allure. Je vraagt

je na dit geslaagde debuut af waarom Cappella Figuralis eigenlijk nooit eerder een eigen cd heeft opgenomen.

    • Emile Wennekes