EURO NIEUWS; PSYCHOLOGIE

Het slagen van de `operatie euro' staat of valt bij de acceptatie van de nieuwe munt door de Europese burger. Zal die wel kunnen wennen aan de euro? Wil hij dat ook?

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro, dat de invoering van de nieuwe munt in Nederland in goede banen moet leiden, heeft de vakgroep Psychonomie van de Vrije Universiteit van Amsterdam opdracht

gegeven om de psychologische kant van de euro te onderzoeken.

De onderzoekers bekijken aan de hand van een experiment hoe snel mensen aan

de euro wennen. Deelnemers aan het onderzoek, een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking, oefenen in een aantal testjes

het betalen van grote en kleine uitgaven in euro's. Een voorbeeld: stel

u koopt een fles wijn van zes euro. U krijgt drie euro terug. Met hoeveel gulden had u betaald? Of: u koopt een nieuw bankstel van 1.200 euro. U betaalt met 3.000 gulden. Hoeveel euro krijgt u terug? De koers, 2,23 euro voor een gulden, wordt erbij gegeven.

Om te kijken of het rekenen in euro's na verloop van tijd steeds beter gaat, komen de deelnemers drie achtereenvolgende weken naar de VU om dezelfde testjes te doen. Daarnaast wordt onderzocht welke specifieke groepen mensen moeite hebben

met de omschakeling. Wellicht wil een aantal mensen helemaal niet overstappen op de euro, of blijken er groepen te zijn die niet aan de euro kunnen wennen. Het ligt voor de hand dat ouderen daar meer problemen bij

zullen ondervinden dan jongeren, en allochtonen meer dan autochtonen. Verder zullen mensen die in beginsel al positief staan tegenover de komst van de euro waarschijnlijk gemakkelijker wennen, omdat ze daartoe meer gemotiveerd zijn.

Ten slotte bekijken de onderzoekers wat consumenten de makkelijkste manier vinden om in euro's te leren rekenen.

Sommige deelnemers krijgen een rekenmachine, bij anderen wordt bij elk product de prijs zowel in euro's als in guldens aangeduid.

Het gemak waarmee deze mensen leren rekenen wordt vergeleken met mensen die het zonder hulpmiddel moeten stellen.

In december brengen de onderzoekers rapport uit aan het Nationaal Forum, dat de resultaten gebruikt om te bepalen hoe consumenten het beste kunnen worden voorgelicht over de euro, zodat ze er het snelst aan wennen.