DNA-profiel verkrachter in Utrecht; Driekwart mln beschikbaar

Het ministerie van Justitie heeft 750.000 gulden beschikbaar gesteld voor een DNA-onderzoek naar de Utrechtse serieverkrachter. Zo'n tweeduizend DNA-profielen worden vergeleken met het DNA-materiaal van de serieverkrachter.

Politie en justitie willen ook de DNA-gegevens van ongeveer driehonderd andere mannen vergelijken met het profiel van de verkrachter. Het gaat om mensen die in de loop van het onderzoek in beeld zijn gekomen maar van wie nog niet vast staat dat zij onschuldig zijn. Hun medewerking kan alleen op basis van vrijwilligheid. Zij worden niet beschouwd als verdachten, aldus de Utrechtse politiecommissaris P. Vogelzang. Met de test hopen politie en justitie weer beweging te krijgen in het onderzoek naar de serieverkrachter. De man heeft in 1995 en 1996 in Utrecht-Oost veertien vrouwen aangerand of verkracht.

Het Gerechtelijk Laboratorium beschikt over zo'n tweeduizend DNA-profielen van verkrachters, maar dat materiaal is niet gesorteerd. Het extra geld van justitie zal onder meer worden gebruikt om bij het laboratorium een DNA-bank op te zetten. Het openbaar ministerie heeft het laboratorium in

mei al gevraagd om het DNA-onderzoek, maar dat stuitte op een tekort aan

capaciteit.

Hoogleraar strafrecht Th. de Roos verklaarde gisteravond in het televisieprogramma Netwerk dat het DNA-onderzoek al drie jaar geleden had moeten worden verricht. Volgens commissaris Vogelzang wordt nu pas overgegaan tot deze aanpak, omdat eerst geprobeerd is met de gangbare onderzoekstechnieken opheldering in de zaak te krijgen. Het onderzoek naar de serieverkrachter heeft tot nu toe vier miljoen gulden gekost. In drie jaar tijd zijn zo'n tweeduizend mensen verhoord over hun

mogelijke betrokkenheid. Bij het Utrechtse politiekorps zijn zes medewerkers nog bezig met de bestudering van de dossiers.

Het ministerie van Justitie beraadt zich momenteel op een verruiming van de mogelijkheden voor DNA-onderzoek. Als gevolg van de stand van de techniek is het niet langer noodzakelijk om bloed af te nemen bij een verdachte maar kan worden volstaan met een speekseltest.