De transformatie zal pijnlijk zijn; De consultant

Naam: Charles Vermeulen, 56 jaar Functie: Directeur CMG Finance

divisie Management Consultancy Voordeel komst euro: een aantal producten wordt goedkoper Nadeel komst euro: verdwijnen van een stuk cultuur, van couleur locale, van kleinere bedrijven

“Een tijd lang, een paar weken of een paar maanden, wil je toch kunnen omrekenen van guldens in euro's of andersom. Neem bijvoorbeeld een verzekeraar. Die geeft zijn klanten nu bedragen in guldens, maar wil binnenkort als extra service de bedragen ook al in euro's kunnen geven. Vervolgens, over een of twee jaar, gaat het bedrijf over op euro's. Maar

het wil zijn klanten - die er ook om zullen vragen - nog steeds de bedragen in guldens kunnen noemen. En uiteindelijk, in een derde fase rekent het bedrijf enkel in euro's.

“Toch wil die klant niet drie keer zijn computersysteem verbouwen, want het is al zo druk. En je wil ook niet voortdurend je rekenmachine pakken die naast je computer op je bureau ligt. Dus hebben wij een oplossing bedacht, een heel simpel programmaatje: zet je muis op een getal en er komt een blokje tevoorschijn met dat getal omgerekend in euro's, of guldens. Met dat programma hebben

we dit jaar in Nederland al een miljoen gulden omzet gehaald.

“Dat omrekenen is een voorbeeld van iets dat vreselijk wordt onderschat. Er komt meer werk door de euro, met meer handelingen achter het beeldscherm. Je moet een aantal dingen dubbel doen en een aantal nieuwe dingen doen. Je moet omrekenen, je moet wennen aan de nieuwe munt en aan de nieuwe computersystemen die tegelijkertijd met de omschakeling worden ingevoerd. Niet iedereen - klanten, leveranciers en andere afdelingen van je eigen bedrijf - maakt op hetzelfde moment de overstap van gulden naar euro. Klanten willen van alles weten. Je krijgt discussies over afrondingen op

een factuur. Die afronding is wettelijk geregeld tot vijf cijfers achter

de komma, maar mensen zullen moeten wennen aan de verschilposities in hun boekhouding.

“Kortom: op afdelingen waar het werk nu met zeven mensen gedaan kan worden, zijn tijdelijk acht mensen nodig. Eentje erbij

kan nog wel, er is in de hoek wel een bureau neer te zetten. Maar er zijn ook afdelingen waar het aantal mensen misschien wel moet verdubbelen. Veel bedrijven beseffen dat nog niet. Ze hebben net het denken in keten-efficiency - wie doet wat zo handig mogelijk - afgerond en zouden nu moeten kijken naar de werkplek-efficiency.

“Het automatiseringswerk aan de euro loopt min of meer parallel met het werk aan het millennium. Gelukkig maar, want het millenniumprobleem wordt wel

eens gezien als een smet op het blazoen van de IT-branche: hadden we het

niet kunnen zien aankomen? Terwijl de aanpassingen voor de euro juist worden beschouwd als een kans om de historische onvolwassenheid van de IT te saneren. Want tegelijk met de euro en het millennium moeten de systemen ook functioneel en technologisch worden verbeterd. En dat terwijl er maximaal drie keer per jaar - inclusief testen en dergelijke - aan een systeem gesleuteld kan worden. Een beetje groot of middelgroot bedrijf heeft een zo omvangrijk en ingewikkeld systeem dat je niet even in een nachtje alles verandert. Daar heb je de mensen en de

capaciteit niet voor.

“In de financiele wereld is het meeste werk al gedaan, bij de overheid staat nog veel te gebeuren. In de industrie zijn de afdelingen die met de euro kosten kunnen besparen al voorbereid

bijvoorbeeld de treasury, maar het algemene management weet soms niet eens dat die voorbereidingen zijn begonnen.

“Het omschakelen naar de euro gebeurt waarschijnlijk op het moment dat de dominante speler in de keten het wil. Zo heeft bijvoorbeeld Albert Heijn tegen alle leveranciers gezegd op welke datum ze voortaan de elektronische orders en factuurverwerking in euro's wil hebben.

Die leveranciers zorgen er heus wel voor dat ze daar dan ook aan kunnen voldoen. Wat bedrijven vooral willen is in een zo kort mogelijke tijd omschakelen.

“Europa, de Europese Monetaire Unie, wordt krachtiger door de komst van de euro. Door de schaalgrootte zullen bedrijven in staat zijn voor een lagere prijs te

produceren. Maar - een onderwerp waar op hoog niveau bezorgdheid over bestaat - een aantal middelgrote bedrijven zal in problemen komen als ze

niet in staat zijn om een kansrijke niche te vinden. De EMU zal aan de ene kant economische groei opleveren, maar zal aan de andere kant ook werkgelegenheid kosten bij middelgrote bedrijven. En het is de vraag

of beide verschijnselen gelijktijdig optreden.

“Dat vind ik ook een nadeel van de euro. Die transformatie zal pijnlijk zijn. Onderschat die ellende niet. Door de euro wordt de markt transparanter, worden producten goedkoper. Maar veel van die leuke kleine leveranciers zullen verdwijnen, het assortiment verschraalt. Misschien verdwijnt de wijnboer

wel waar ik nu 's zomers een paar flessen haal. Zou toch zonde zijn.'

    • Remmelt Otten