D'Alema nieuwe premier Italie

De 49-jarige Massimo D'Alema is vanmiddag beedigd als de nieuwe premier van Italie. Het is voor het eerst in Italie (en in West-Europa) dat een voormalige communist de leiding krijgt over het land.

D'Alema presenteerde vanmorgen zijn ministersploeg. Zeven ministers

uit het voorgaande kabinet keren terug. Naar buiten toe verandert er niets: Lamberto Dini blijft op Buitenlandse Zaken en Carlo Azeglio Ciampi op Schatkist. De aanwezigheid van Ciampi moet een garantie vormen

dat het nieuwe kabinet doorgaat met de sanering van de overheidsfinancien.

De dissidenten die zich van de orthodoxe communistische partij hebben afgescheiden uit protest tegen de breuk met het kabinet-Prodi zijn met twee ministers vertegenwoordigd in de nieuwe regering. De belangrijkste post gaat naar Oliviero Diliberto, die minister van Justitie wordt.

Een ander sleutelministerie gaat naar oud-premier Giuliano Amato, die aan het begin stond van het politieke en economische veranderingsproces dat in 1992 is ingezet. Amato krijgt het nieuwe departement van Grondwetshervormingen. Hij moet leiding geven aan pogingen om het politieke bestel efficienter te maken.

Opvallend is het aantreden van de populaire burgemeester van Napels, Antonio Bassolino als minister van Arbeid. Bassolino heeft eerder deze week gezegd dat hij

hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het enorme werkloosheidsprobleem in het achtergebleven zuiden van het land. D'Alema zou morgen zijn regeringsverklaring afleggen in de Kamer van Afgevaardigden en daarna formeel het vertrouwen vragen. Door het akkoord

dat hij heeft bereikt met de centrumpartij van oud-president Francesco Cossiga en doordat er nu communisten in het kabinet zitten, steunt hij op een duidelijke parlementaire meerderheid. Cossiga's Democratische Unie voor de Republiek heeft drie ministers, onder wie Carlo Scognamiglio op Defensie. In het nieuwe kabinet zitten zes vrouwen.