Boonstra komt eigen misser toelichten

Twee jaar na zijn aantreden is er voor president Cor Boonstra weer aanleiding tot een publiek optreden bij de presentatie van kwartaalcijfers. Hij zal aankondigen wat het concern gaat doen met de zwaar verliesgevende productie van zaktelefoons.

“We zijn te optimistisch geweest. De schuld ligt niet bij de markt de concurrentie, de prijserosie of de chips.' Bij het eerste publieke optreden van Cor Boonstra als Philips' nieuwe topman stak het concern op

24 oktober '96 de hand in eigen boezem. Slappe excuses werden afgezworen. Philips moest de fouten voortaan bij zichzelf gaan zoeken. De nieuwe topman sprak de woorden zelf uit, maar het mea culpa gold niet hemzelf. De tegenvallende resultaten waren immers tot stand gebracht onder zijn voorganger Jan Timmer.

Boonstra verscheen, nu bijna twee jaar geleden, als een duveltje uit een doosje om plaats te nemen naast het toenmalige financiele lid in de raad van bestuur, de Brit Dudley Eustace. Morgen zal de topman voor het eerst weer persoonlijk de presentatie van kwartaalcijfers bijwonen, zo heeft Philips aangekondigd. Dit keer aan de zijde van de Nederlander Jan Hommen de huidige financiele man die sinds het voorjaar van '97 de kwartaalcijfers toelicht.

Voor de aankondiging van tegenvallende winstcijfers hoeft Boonstra niet te komen. Dat sombere nieuws is een maand geleden al in een persbericht naar buiten gebracht. Philips verwacht dat

dit jaar de `nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening', het nettoresultaat zonder eenmalige lasten en baten (zoals de boekwinst op het te verkopen muziek- en filmconcern Polygram) in vergelijking met vorig jaar op “ongeveer hetzelfde niveau' zal uitkomen.

Volgens een peiling van het persbureau Reuters vertalen analisten deze aankondiging in een winstcijfer van tussen 356 en 565 miljoen gulden. Gemiddeld verwachten zij dat de reguliere activiteiten in het afgelopen kwartaal 450 miljoen gulden aan nettoresultaat zullen hebben opgeleverd. De winstsom van een slordige 450 miljoen ligt gezien Philips' voorspellingen voor de hand. In de eerste twee kwartalen is het resultaat uit '97 met dik 36 procent overtroffen. Om inderdaad niet boven het niveau van vorig jaar (bijna 3,3 miljard) uit te komen zal Philips in het derde

en vierde kwartaal fors achter moeten blijven bij de 721 miljoen en ruim

1,4 miljard die in de laatste twee kwartalen van '97 werden gerealiseerd.

Een goede reden voor een persoonlijke acte de presence morgen is wel een toelichting op de cijfers. Boonstra slaagt er niet in zijn financiele doelstellingen te realiseren. De in oktober '96 aangekondigde

groei van het bedrijfsresultaat met ten minste tien procent per jaar wordt dit jaar niet waargemaakt. Met het rendement op de netto activa (Rona Philips' interne maatstaf voor winstgevendheid) zit het al vanaf het eerste kwartaal van dit jaar niet goed. De stijgende trend in de richting van het streefcijfer van 24 procent werd tegen het einde van het vierde kwartaal van vorig jaar afgebroken.

Een heldere toelichting op het missen van deze doelstellingen zou niet misstaan. Toch zal de aandacht zich morgen toespitsen op wat Boonstra te zeggen heeft over het meest prestigieuze project dat onder zijn leiding is gestart: de gezamenlijke onderneming met het Amerikaanse Lucent, waarin onder meer de (onder Timmer begonnen) productie van zaktelefoons is ondergebracht.

Bronnen bij Philips meldden vorige week dat het concern zijn avontuur in zaktelefonie verder zelfstandig zal voortzetten. Philips heeft aangekondigd “te nemen acties' omtrent Philips Consumer Communications morgen bekend te maken zodat de aankondiging van het afscheid van Lucent morgen voor de hand ligt.

Als die knoop morgen inderdaad wordt doorgehakt, hoeft Boonstra misschien niet al te diep in te gaan op het missen van de financiele doelstellingen. Een hele opluchting waarschijnlijk omdat de verleiding groot moet zijn om te verwijzen naar de tegenvallende marktomstandigheden, het argument dat twee jaar geleden zo nadrukkelijk werd afgezworen.

Of wordt het excuus `de markt zat tegen' toch opnieuw geintroduceerd? De marktomstandigheden zijn immers inderdaad uitzonderlijk. De crisis Azie/ Rusland/Latijns Amerika, economische tegenvallers en afvlakkende winstgroei treffen een waslijst van ondernemingen. Als Philips dit keer verwijst naar de markt, weet het concern zich in gezelschap van Shell, Hoogovens en KLM.

    • Michiel van Nieuwstadt