Blair wil eigen legermacht in Europese Unie; `Geen aantasting NAVO'

De Britse premier, Tony Blair, heeft gezegd voorstander te zijn van een defensiemacht binnen de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk was tot nu toe altijd sterk gekant tegen verdere integratie van de strijdkrachten in Europees verband.

Blair zal tijdens de informele EU-top die komend weekeinde in Oostenrijk wordt gehouden, een voorstel doen om troepen uit verscheidene Europese landen te laten samenwerken bij sommige vredesoperaties en gevechtsmissies. De Bosnische oorlog en de Kosovo-crisis hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan “effectiever optreden van Europa' en “fantasierijker en krachtdadiger denken' over de “verantwoordelijkheden en verplichtingen' van Europa, zegt hij vandaag in een vraaggesprek met The Times.

De Europese defensie-arm die hij zich voorstelt is geen zelfstandig Europees leger, dat zijn orders vanuit Brussel ontvangt en betekent volgens hem evenmin een aantasting van de NAVO. “We hebben het niet over Europese legers of over een veiligheidsrol voor de Europese Commissie', aldus Blair. “We hebben het zeker niet over een ondermijning van de NAVO. Die blijft een absolute noodzaak en de pijler van onze defensie-politiek.'

Blair wil wel dat Europa zelfstandig een vuist kan maken zonder unanieme toestemming van de NAVO-landen, met name van de Verenigde Staten. “We moeten een operatie kunnen opzetten met, zeg, Frankrijk, Belgie, Italie en Spanje, op zo'n manier dat we niet de hele tijd hoeven te vertrouwen op de Amerikanen' aldus de premier.

Blair zei zijn ideeen te hebben besproken met de Amerikaanse president Clinton. Die zou ze “niet hebben afgewezen'. Een woordvoerder van Blair zei later zelfs dat de Amerikanen er “niet ongelukkig' mee waren.

Blairs voorstel wordt uitgelegd als een poging om radicalere voorstellen van andere Europese landen voor een gecentraliseerde defensie voor te zijn. Blair zou ook duidelijk willen maken dat zijn land in de toekomst een actieve rol in Europa wil spelen

ook al doet het Verenigd Koninkrijk voorlopig niet mee aan de gemeenschappelijke Europese munt.

In eigen land ligt Blairs toenadering tot Europa gevoelig.

Volgens de premier is het nog te vroeg om te zeggen hoe zo'n Europese militaire organisatie eruit moet zien. Eerder deze week werd gesuggereerd dat Blair de mogelijke `defensiepoot' van de EU, de West-Europese Unie (WEU), zou willen vervangen door een nieuwe organisatie.