Belgrado: vrije media zijn `verraders en collaborateurs'

Tijdens het debat over de nieuwe Servische mediawet zijn de weinige

onafhankelijke media er door parlementariers van de regerende coalitie van beschuldigd “verraders' en “serviele dienaren van [NAVO-chef] Solana' te zijn.

De zeer restrictieve mediawet werd met 170 tegen vijf stemmen aangenomen. De wet verbiedt onder andere de heruitzending van buitenlandse programma's (van bijvoorbeeld de BBC of de Voice of America) en de publicatie van artikelen die naar het oordeel van de autoriteiten “angst en defaitisme' verspreiden.

De Servische minister van Informatie verdedigde de nieuwe wet met het argument dat Servie “onder druk wordt gezet met ultimatums, chantage en dreigementen van sommige Westerse landen' en met de nieuwe wet “zijn integriteit moet verdedigen'. Servie telt 2.500 dag- en weekbladen, 86 radio- en achttien televisiestations. De meeste en de grootste kranten en de nationale radio- en tv-stations worden door het regime gecontroleerd en buiten Belgrado zijn de bronnen van onafhankelijke informatie zeer beperkt. Het bewind sloot eind vorige week drie onafhankelijke kranten en twee radiostations wegens overtreding van het decreet dat `defaitistische' artikelen verbiedt; dat decreet is opgegaan in de nieuwe informatiewet.

De Servische vice-premier Vojislav Seselj verweet in het debat de onafhankelijke media “verraders' en “collaborateurs' te zijn, wegens de ontmoetingen van journalisten van onafhankelijke media met de secretaris-generaal van de NAVO, Javier Solana, tijdens diens recente

oponthoud in Belgrado. Andere parlementariers verweten de onafhankelijke

media “een serviele houding' jegens de NAVO en bestempelden Solana als “de hoofdredacteur van de oppositiepers'. De onafhankelijke media zouden van Solana “geld en bescherming' verwachten. Een parlementarier van de regerende socialisten prees daarentegen de staatsmedia om hun “hoogst professionele, ethische en objectieve berichtgeving, waarmee ze de waardigheid en het patriottisme' van de Serviers verdedigen. Het hoofd van de vereniging van onafhankelijke media, Milos Vaaarschijnlijksic kondigde een klacht wegens laster tegen Seselj aan. “We zullen hem vragen te bewijzen waarom de geheime diensten ons niet hebben gearresteerd als we werkelijk spionnen van de NAVO waren,' zo zei hij. (Reuters, AP, AFP)