Axxicon verwacht hogere winst

Axxicon, producent van matrijzen voor cd-productie, verwacht dat zijn nettowinst voor dit jaar “duidelijk' boven de 4 miljoen gulden uitkomt.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers in juni ging de directie nog uit van een nettowinst van “ten minste' 4 miljoen gulden.

De matrijzenfabrikant had weinig last van afzetproblemen in Azie. Slechts een gering deel van de afzet gaat richting Verre Oosten, zo tekent Axxicon aan. De verkoop in Azie was in het zojuist afgesloten derde kwartaal van

Axxicons boekjaar wel lager, maar “niet slecht'. Europa en de Verenigde

Staten zorgden voor goede compensatie van de lagere afzet in Azie. Axxicon zag de nettowinst in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar oplopen van 1,4 miljoen naar 3,5 miljoen gulden. De omzet steeg

met 14 procent tot 80,9 miljoen. Over het boekjaar 1997 noteerde Axxicon

een jaarresultaat van 2,8 miljoen gulden.