Als solist naar de toekomst

Vriendelijk glimlachend opent Wim de Bie, in een spotje dat vanaf vanavond in VPRO-zendtijd wordt uitgezonden, een houten hek dat toegang biedt tot

een leeg landschap. “Mag ik u naar de toekomst helpen?' vraagt hij, in dezelfde bewoordingen die ook prijken op een bedrieglijk authentiek ogende brochure in de vandaag verschenen VPRO-Gids. Voortaan presenteert De Bie

zich onder het montere motto De Toekomstman, als `aanjager' van een maatschappelijk debat over de samenleving anno 2030.

Zijn nieuwe programmaserie, waarin hij vanaf zondag voor het eerst als solist te zien zal zijn, krijgt de vorm van een reeks bijeenkomsten die een vervolg moeten geven aan de discussienota Nederland 2030 van het

eerste kabinet-Kok. In de bondsraadzaal van het Nationaal Vakbondsmuseum

in Amsterdam, waar de muurschilderingen van Rik Roland Holst en de teksten van Henriette Roland Holst herinneren aan de bevlogenheid die de sociaal-democratie in de eerste helft van deze eeuw kenmerkte, zal De

Bie wekelijks reageren op de actualiteit. Dit alles in het bijzijn van de `commissie-Mandersloot' die naar zijn zeggen door het ministerie van Algemene Zaken als adviesorgaan is benoemd.

Terugkijkend op het voorlopige eind van zijn 39-jarige samenwerking met Kees van Kooten

zei De Bie gistermiddag op een persconferentie dat ze voor het eerst `in

alle vriendschap diametraal tegenover elkaar' stonden: Van Kooten had geen trek in een nieuw tv-seizoen en De Bie wel. “Ik wist dat het bij Kees van Kooten heel diep zat en ik heb dat dus gerespecteerd.' Vervolgens besloot hij niet in zijn eentje nieuwe typetjes te ontwikkelen: “Iedereen zou Kees onmiddellijk missen.' Ook zei hij niet zijn toevlucht te willen

zoeken in de `donderspeeches' die van hem worden verwacht: “Juist die vooropgezette verwachting zou mij daarvan weerhouden.'

Voor het nieuwe programma, Spreker: Wim de Bie, is de context gecreeerd van een maatschappelijk debat, dat ook op een Internet-site (www.vpro.nl/debie) wordt voortgezet. Zodra die site dezer dagen in werking wordt gesteld, laat De Bie zich dagelijks zien met actueel commentaar, reacties op de hem toegestuurde e-mails en een `kiesklikker'

voor enquetes. Nu al luidt een van de stellingen dat een vliegveld in de

Noordzee een schitterend natuurgebied voor altijd zal verpesten.

De muis kan daarop kiezen tussen twee antwoorden: mee eens of dat mag niet gebeuren.

De Bie, die zich al eerder een meester betoonde in het spel van echt en niet echt, heeft serieus werk gemaakt van de suggestie dat er sprake is van een samenwerkingsverband met het ministerie van Algemene Zaken. “Het kabinet heeft besloten de publieksparticipatie te laten plaatsvinden via een open televisienet,' heet het in de brochure naar Postbus 51-snit ontworpen door Piet Schreuders. En zonder met zijn ogen te knipperen sprak ook VPRO's hoofdredacteur Hans Maarten van den Brink gistermiddag van een eerste poging van zijn omroep tot samenwerking met de overheid.

Over het waarheidsgehalte zei De Bie na afloop zelf desgevraagd: “In de eerste uitzending zal al wel duidelijk blijken hoe het in elkaar zit.'

    • Henk van Gelder