WORLD DEVELOPMENT

Als China zich blijft ontwikkelen zoals dat de laatste twintigjaar het geval was, zal het land binnenkort afhankelijk worden van import van voedsel en energie, vooral olie. Mochten de Chinezen dat niet willen dan zou het snel afgelopen zijn met de economische groei. Als het bruto binnenlandse product zou blijven groeien met 10 procent per jaar, dan zou de Chinese economie in het begin van de volgende eeuw groter zijn dan die van de Verenigde Staten.

In World Development beschrijven Kym Anderson en Chao Yang Peng van de University of Adelaide in welk opzicht de huidige Chinese ontwikkelingen parallel lopen aan de vroegere ontwikkelingen in de ontwikkelde Aziatische buurlanden, met name Japan. Een van die ontwikkelingen is de relatieve verkleining van de landbouwsector. In de jaren vijftig was het aandeel van de landbouw in de inkomsten uit export meer dan 50 procent. Dat aandeel is gedaald tot ruim 8 procent.

De afgelopen jaren was minstens vier procent van de tarwe-consumptie afkomstig uit import, terwijl het land slechts een procent van de rijstproductie exporteert.

De export van olie daalde vanaf het moment dat het land begin jaren tachtig meer olie nodig had voor de opbouw van de economie. China is nu de op een na grootste gebruiker van energie na de Verenigde Staten.

World Development is een uitgave van Elsevier Science Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington Oxford OX5 1GB, UK.

    • Herman Frijlink