Waddenvereniging voor de rechter

Actiecoordinator Carla Alma vecht haar ontslag door de Waddenvereniging aan bij de kantonrechter. De Groningse Alma (47) werd twee weken geleden op non-actief gezet door directeur Hans Revier van de milieuorganisatie.

Revier, gesteund door het bestuur, wil het arbeidscontract met Alma ontbinden. Volgens woordvoerder P. de Cock gebeurt dit wegens een “diepgaand en onoplosbaar verschil van mening over het te voeren beleid'. De Waddenvereniging weigert verder commentaar, omdat het een intern geschil betreft tussen een werknemer en werkgever.

Alma is precies achttien jaar in dienst van de Waddenvereniging en was jarenlang de personificatie van de strijdbaarheid. Zelf ontkent ze dat er een diepgaand conflict is. “Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Er zijn wel discussies over koerswijzigingen. Je moet kunnen blijven spreken over strategische doelen van je organisatie.'

De aanleiding van het op non-actief zetten ligt volgens Alma in haar optreden tijdens een actie van de Waddenvereniging tegen het heien van de eerste paal van een omstreden stormvloedkering in de rivier de Eems half september bij Gandersum. Hierbij verstoorden Duitse milieuacivisten en actievoerders van de Waddenvereniging een toespraak van minister-president Schroder van Nedersaksen, de huidige bondspresident.

Alma zou onder meer hebben geroepen: “Schroder, rot op!', en: “Dit is pas actievoeren'. De Waddenvereniging vond dat ze zich tijdens de actie niet goed gepresenteerd had. Alma ontkent dat ze acties op de barricaden hoger aanslaat actievoeren vanachter het bureau. “Ik heb zelf bij de Duitse justitie in Oldenburg een juridische procedure ingediend tegen de bouw van de stuwdam. Ik heb met minister Pronk overlegd. Je moet een heel scala aan activiteiten ontplooien.'

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging februari vorig jaar kwam Alma ook al in conflict met het bestuur van de vereniging over het standpunt ten aanzien van windenergie.

Tegen de zin van het bestuur diende ze een motie in, waarin stond dat windturbines alleen op haven- en industrieterreinen in het Waddengebied geplaatst mochten worden en niet langs de kust. Alma's motie werd met algemene stemmen door de leden aangenomen.

Inmiddels heeft verenigingslid T. de Jong uit Westhoek leden opgeroepen om een protestbrief te sturen aan het bestuur. Zelf vraagt ze om een extra ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording moet afleggen over Alma's ontslag.

“Wat voor een club is dit die een gewaardeerde idealistische stimulator loost', schrijft ze. “Ik ben van de club en weet van niks. Openheid van zaken is geen overbodige luxe.'