THE BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY

In tegenstelling tot wat veel wordt beweerd, is er weinig aanleiding om de alarmklok te luiden over de emigratie van Hongkong-Chinezen. Sinds 1989 emigreerden er elk jaar gemiddeld 60.000 Hongkong-Chinezen, vooral naar Canada, de VS en Australie.

Uit een onderzoek naar de beweegredenen van 1.552 Hongkong-emigranten blijkt dat termen als kapitaalvlucht en braindrain nauwelijks van toepassing zijn en dat de emigratie de internationale positie van Hongkong eerder versterkt dan verslechtert. Siu-lun Wong en Janet W. Salaff doen verslag van hun bevindingen in de British Journal of Sociology.

Zoals zoveel mensen in uiteenlopende culturen besteden de Chinezen veel aandacht aan persoonlijke relaties, guanxi, en maken bij alle belangrijke beslissingen druk gebruik van hun netwerk van familie en vrienden. De auteurs betogen dat het nuttig zou zijn het netwerk te zien als een vorm van kapitaal in de zin van een aandeel in gemeenschappelijk bezit dat profijtelijk is voor de houder van het aandeel.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het aantal relaties van de emigranten groter was naarmate hun maatschappelijke positie hoger was.

Verder blijkt dat de groep die het laagst op de maatschappelijke ladder staat zijn heil het meest zoekt bij familieleden en dat de welgestelden meer vertrouwen hebben in vrienden en voormalige klasgenoten. Ook wordt duidelijk dat de leden van de lagere middenklasse de minste neiging tot emigratie hebben omdat ze het vaakst afhankelijk zijn van kantoorbanen die gebonden zijn aan Hongkong. Bovendien blijkt dat de emigranten twee keer zoveel geemigreerde familieleden hebben als de thuisblijvers.

Het kwartaalblad The British Journal of Sociology is een uitgave van de London School of Economics, Houghton Street, London WC2A 2AE, UK.

www.lse.ac.uk/serials/bjs/homepage.htm

    • Herman Frijlink