Strijd om coffeeshop

MEPPEL, 20 OKT. De gemeente Meppel wil de afstand tussen coffeeshops en scholen verkleinen tot 150 meter. Landelijke richtlijnen geven aan dat de afstand ten minste 250 meter moet bedragen teneinde overlast van de shops bij scholen te beperken.

Volgens woordvoerder N. van Wijngaarden is het in de gemeente Meppel niet mogelijk te voldoen aan de afstandscriteria. Daarvoor heeft Meppel een te klein centrum, aldus de zegsman. Wanneer de coffeeshops op 250 meter afstand van scholen zouden staan, zouden de shops in de Meppeler woonwijken terechtkomen. De gemeente zegt het recht te hebben om af te wijken van de 250 meter. “Het is een richtlijn, we hoeven die grens niet te hanteren', aldus Van Wijngaarden.

De Asser persofficier van justitie wil nog niet bevestigen of Meppel de afstandsrichtlijn mag verlagen. Justitie gaat de kwestie eerst bespreken in het eerstvolgende plaatselijke zogeheten driehoeksoverleg tussen politie, justitie en burgemeester. De gemeenteraad van Meppel buigt zich op 5 november over het voorstel.

“Het is het beste om de coffeeshops in het centrum te houden, anders gaat de overlast zich verspreiden', motiveert woordvoerder Van Wijngaarden het Meppeler standpunt. De scholen hebben volgens haar geen last van de drie coffeeshops in het centrum, daarvoor is de overlast weer te gering.