Sociale fondsen kampen met miljardentekort

De fondsen waaruit de collectieve ziektekosten moeten worden betaald, hebben dit en volgend jaar een tekort dat ruim twee miljard gulden groter is dan waar het kabinet bij het opstellen van de begroting nog van uitging. Daardoor zal de lastenverzwaring van anderhalf miljard, die voor volgend jaar is aangekondigd, ontoereikend zijn om het tekort bij de fondsen weg te werken. De beheerder van de fondsen, de Ziekenfondsraad, zal donderdag de cijfers bekendmaken. Het gaat om het ZFW-fonds, waaruit onder meer de kosten voor ziekenhuizen en medicijnen worden betaald, en het AWBZ-fonds, waaruit onder meer gehandicapten- en ouderenzorg worden gefinancierd.

De `tegenvallende tegenvaller' wordt veroorzaakt door de onverwachts hoge kosten voor medicijnen en door de dure zorg-CAO.

In totaal kampen de ZFW- en de AWBZ-fondsen dit jaar met een tekort van 5,9 miljard gulden, terwijl het kabinet rekende op 3,8 miljard gulden. Omdat volgend jaar de premies fors omhooggaan, is het door de Ziekenfondsraad geschatte tekort dan weliswaar lager, 3,8 miljard gulden in 1999, maar voor dat jaar rekende het kabinet op een tekort van 1,5 miljard gulden.

Dit voorjaar besloot het vorige kabinet een lastenverzwaring voor 1999 door te voeren om de tekorten in een keer fors te reduceren. Volgend jaar zullen bedrijven hun lasten zien stijgen met in totaal een miljard gulden burgers krijgen een zwaardere aanslag van in totaal een half miljard gulden.

Deze lastenverzwaring blijkt echter onvoldoende om het tekort van het AWBZ- en het ZFW-fonds in een door het kabinet gewenste mate weg te werken.

De financiele positie van alle sociale fondsen waaruit ook de WW, de AOW en de WAO worden betaald, telt mee in de bepaling van het financieringstekort, ofwel het EMU-tekort. Door het extra tekort van ruim twee miljard gulden bij de ZFW- en AWBZ-fondsen stijgt dit EMU-tekort met 0,3 procent naar 1,5 procent dit jaar en naar 1,6 procent volgend jaar.

Het tekort van de sociale fondsen wordt beschouwd als een tekort op het bedrag dat de fondsen in kas behoren te hebben.

Het vorige kabinet besloot begin vorig jaar om de premies voor alle sociale fondsen gedurende drie jaar extra te verhogen, om zo versneld het totale fondsentekort, dat toen vijftien miljard gulden bedroeg, weg te werken en op nul uit komen. De premieverhoging blijkt nu onvoldoende, waardoor de fondsen samen dit jaar een tekort hebben van ruim negen miljard.

    • Robert Giebels