Selectie: Radio

De weekstaat. Derde deel in de serie over de economische crisis in Rusland gaat o.a. over de toekomst en de rol die Nederland daarbij kan spelen. Radio 5, 21.30-22.00u.

De avonden. Na tien uur het literair variete met nieuwe verhalen van o.a. Felix Kaplan en een mini-essay van de classicus J.P. Guepin over `oude hoeren'. Verder liedjes van Lois Lane-zangeres Monique Klemann en Rick Kop die promoveert op de wijze waarop men door een `wanordelijk medium' zoals het menselijk lichaam kan kijken zonder rontgenstralen. Ten slotte vervolgt na half twaalf schrijver Heere Heeresma zijn memoires. Radio 2, 22.02-24.00u.

Montaigne. Gesprek met J.P. Guepin over zijn laatste boek Worden dat de retorica, dialectica en tragedie behandelt. Ook aandacht voor de Brieven van Francesco Petrarca en de toneelvoorstelling Trainspotting. Morgen, Radio 5 14.02-16.00u.