PERSONALIA

Walter Paulis, voormalig Tweede-Kamerlid voor het CDA is zaterdag op 65-jarige leeftijd overleden. Paulis was met onderbrekingen Kamerlid van 1980 tot 1994. Hij heeft zich als parlementarier sterk ingezet voor de nagedachtenis van militaire oorlogsslachtoffers en de belangen van hun nabestaanden. Paulis was sinds dit jaar ook actief als voorzitter van de bond van militaire oorlogs- en dienstslachtoffers BNMO.