PERSONALIA

Dr. Frank van Vree (1954), universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, is benoemd tot bijzonder hoogleraar persgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van Vree zal de leerstoel `Persgeschiedenis, in het bijzonder persvrijheid' bezetten. Deze leerstoel, ondergebracht bij de historische faculteit, is ingesteld door de Maarten Rooij-stichting, een initiatief van NRC Handelsblad.