Opheffing comites Rushdie

De gezamenlijke Rushdie-comites hebben op een bijeenkomst in Oslo besloten zichzelf op te heffen. Zij vinden unaniem dat hun doel is bereikt nu de Iraanse regering zich onlangs formeel heeft gedistantieerd van het religieuze doodvonnis (fatwa) tegen de Brits-Indiase schrijver.

Ook het in 1993 opgerichte Nederlandse Rushdie-comite houdt op te bestaan. De individuele bestuursleden, onder wie voorzitter Adriaan van Dis, nemen de verantwoordelijkheid voor andere activiteiten op het gebied van vrijheid van meningsuiting en mensenrechten van de stichting over. Het initiatief Amsterdam Vluchtstad, dat jaarlijks een schrijver in Amsterdam laat wonen en werken, komt niet in gevaar.

De comites werden opgericht nadat de inmiddels overleden Iraanse Opperste leider imam Khomeini in 1989 een doodvonnis over Salman Rushdie had uitgesproken omdat diens boek De Duivelsverzen godslasterlijk zou zijn. Hoewel de beslissing in overleg met Rushdie genomen is, lijkt zij wat voorbarig. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Kamal Kharrazi, verklaarde vorige maand in New York, dat zijn regering “geen enkele maatregel zal nemen die het leven bedreigt van de auteur van De Duivelsverzen', maar het doodvonnis is daarmee niet ongedaan gemaakt. Een Iraanse stichting heeft nog altijd een premie van 2,5 miljoen dollar op Rushdies hoofd staan. (ANP)