Hoogbouw

In NRC Handelsblad van 15 oktober werd aandacht besteed aan de strijd tussen het nieuwe en het oude land om hoogbouw bij Almere. Ik kan me wel wat voorstellen bij de bezwaren die de bewoners van Muiderberg aanvoeren tegen de bebouwing nabij de jachthaven Muiderzand in de gemeente Almere.

Het is natuurlijk jammer wanneer op tweeduizend meter afstand van je woning aan de overzijde van het Gooimeer woonbebouwing verrijst met een hoogte van 33 meter. Maar er moet toch mee te leven zijn. Sterker nog ik zou ervoor willen pleiten om nog veel meer mensen in de gelegenheid te stellen om in een dergelijke bevoorrechte woonsituatie te kunnen leven.

De strook tussen de Hollandse brug en Pampushaven is daarvoor uitermate geschikt. Er zou daar in een smalle strook langs de kust een lagune-achtig woongebied moeten komen waarin water overgaat in land. In dit gebied kan laagbouw in de vorm van waterwonen worden gesitueerd, met daarachter meer landinwaarts geleidelijk wat hogere bebouwing tot - inderdaad - een hoogte van 33 meter.

Ik ben het dus volstrekt niet eens met de heer F. Tielrooij, onder meer voorzitter van het Goois Natuurreservaat, die Almere verwijt met deze plannen te veel naar het eigen belang te hebben gekeken. Het lijkt er meer op dat hij het belang van een zeer klein groepje bewoners van Muiderberg voor ogen heeft. Almere heeft met dit project een eerste stap gezet.

    • Ir. H.J.A.S. Tromp