Functieverwarring

De heer Kok noemde `de hoge toon' waarop VVD en PvdA met elkaar debatteerden, `niet aan de maat' (NRC Handelsblad, 17 oktober).

Het komt mij voor dat de premier ten prooi is aan functieverwarring. De Kamer bepaalt, bij monde van haar voorzitter, wat er tijdens haar debatten wel of niet aan de maat is. In de ministerraad is het aan de minister-president, zulke oordelen uit te spreken.

    • J. Wagelaar