`Fiscale plannen Bonn onvoldoende'

De zes grote Duitse economische onderzoeksinstituten (de `Zes Wijzen') hebben vanochtend de belastinghervorming van de toekomstige rood-groene regeringscoalitie op verschillende punten als “onvoldoende' gekwalificeerd.

In hun najaarsrapport schrijven de instituten dat fiscale plannen van de toekomstige regering onvoldoende zijn op het punt van de verlaging van de toptarieven, wat betreft de vergroting van de fiscale grondslag (minder aftrekposten) en op het punt van de vermindering van de netto belastingdruk. Zelfs met kleine aanpassingen zal het plan volgens de instituten niet zorgen voor meer economische groei en meer werkgelegenheid.

De herziening van de tarieven moet naar de mening van de Zes Wijzen doorwerken in het nettobedrag dat de belastingplichtigen moeten betalen, omdat dat de vraag, de prikkel tot investeren en de werkgelegenheid bevordert.

De instituten schatten in dat de nieuwe regering van SPD en Groenen nog manoeuvreerruimte heeft om tot een netto lastenverlichting te komen zonder het overheidstekort te laten oplopen. In het Stabiliteitspact tussen de landen die straks deel gaan uitmaken van de eurozone is een maximum voor het overheidstekort van 3 procent van het bruto national product overeengekomen. De instituten wijzen er in hun rapport op dat die limiet in elk geval gerespecteerd dient te worden.

Aan de rapporten van de Zes Wijzen (gevestigd in Berlijn Hamburg Munchen, Halle en Essen) wordt doorgaans zeer veel waarde gehecht. De instituten zijn de afgelopen maanden minder optimistisch geworden over de vooruitzichten. De prognose voor de groei van de Duitse economie in '99 is verlaagd van 2,7 tot 2,3 procent, iets lager dan de prognose van het Internationale Monetaire Fonds. Voor dit (jaar verwachten de instituten een groei van 2,7 procent, na 2,2 procent in 1997.

Theo Waigel, de vertrekkende minister van Financien, heeft erkend dat de economische groei dit jaar onder de eerder voorspelde drie procent zal uitkomen. (AFP, AP)