E-company

In de verslaggeving van de D-Day-film Saving Private Ryan (NRC Handelsblad, 15 oktober) wordt Nilands eenheid E-company 506th regiment (spreek uit easyfiveosix) 101st Airborne div. genoemd.

In 1952 werd ik tot paratrooper opgeleid bij, inderdaad E-company 506. Onze lichting zou ingezet worden in Korea, direct vanuit Camp Breckenridge, Ky.

Een van de weinige WOII-veteranen - belast met combattraining van recruten - M/Sgt Walker, had een duidelijke mening over de tactiek van de US Generale Staf. De Screaming Eagles werden die dag vrijwel gedecimeerd door het gebruik van gliders. Deze kregen van hem de bijnaam floating coffins. Ook benadrukte hij de slechte voorbereiding op de Normandische terreinomstandigheden. Er was geen informatie over de problematiek van de alom aanwezige hedgerows.

Uw verslaggever heeft geen verklaring genoemd voor het gegeven dat Spielberg niet op de oorspronkelijke plaats van handeling mocht filmen. De voor de hand liggende verklaring zou stroken met de uiterst denigrerende commentaren van M/Sgt Walker over de strijdlust van de mannelijke bevolking ter plaatse.

    • Hendrik Ido Ambacht
    • Drs. Jim I. Braamhof