`Akkoord Kosovo houdt nog stand'; UCK gewaarschuwd tegen gebruik geweld

Westerse leiders hebben het Kosovo Bevrijdingsleger UCK in bedekte termen gewaarschuwd tegen het provoceren van de Serviers in Kosovo. Het optreden van het Joegoslavische leger, gisteren, wordt door de NAVO vooralsnog niet gezien als schending van het recente akkoord tussen de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke en de Joegoslavische leider Milosevic. Wel bestaat de zorg dat de strijd zich uitbreidt.

Gisteren kwam in het westen van Kosovo het Joegoslavische leger in actie tegen een aantal dorpen van Albanezen. De actie was waarschijnlijk een reactie op aanvallen van het UCK in het afgelopen weekeinde, waarbij drie politiemannen waren gedood. De Albanese inwoners van de dorpen sloegen op de vlucht.

NAVO-secretaris-generaal Solana zei gisteren in Parijs dat er “provocaties en provocateurs' zijn in Kosovo, maar dat naar zijn mening het akkoord tussen Holbrooke en Milosevic nog overeind staat. Het akkoord voorziet in een staakt-het-vuren en een terugtrekking van de Servische en Joegoslavische troepen uit Kosovo, dan wel een terugtrekking van die troepen in hun kazernes.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Vedrine, zei dat het geweld van de afgelopen dagen “het akkoord in het geheel niet destabiliseert'. Hij waarschuwde in bedekte termen het UCK geen misbruik te maken van de situatie. Resolutie 1.199 van de Veiligheidsraad - de basis van het akkoord van Holbrooke en Milosevic - en de eisen van de internationale Contactgroep voor ex-Joegoslavie gelden voor beide partijen in Kosovo aldus Vedrine.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, liet zich gisteren tijdens een toespraak in het Lagerhuis in soortgelijke bewoordingen uit. Hij riep het UCK op zich te houden aan de zelfopgelegde terughoudendheid en waarschuwde het Kosovaarse guerrillaleger dat het de NAVO-luchtmacht, die boven Kosovo patrouilleert niet kan misbruiken als zijn eigen `plaatsvervangende' luchtmacht. De acties van het UCK van het afgelopen weekeinde, aldus de Britse minister, “dienen alleen de belangen van diegenen die het politieke proces ondermijnen en willen terugkeren naar de oorlog'.

In Kosovo zelf troffen buitenlandse journalisten, die naar de dorpen trokken die door het Joegoslavische leger waren bestookt, in de omringende heuvels UCK-strijders aan, die verzekerden dat ze het akkoord van president Milosevic en gezant Holbrooke respecteren, maar zich het recht voorbehouden “ons en ons volk te verdedigen'. (Reuters, AP AFP)