Willig oor bij Britten voor verzoek

Het verzoek aan Groot-Brittannie om de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet in Londen aan te houden, was feilloos getimed. De Spaanse justitie, en de mensenrechtenorganisaties die al jaren

proberen Pinochet te laten arresteren tijdens buitenlandse reizen voelden kennelijk dat de tijd rijp was.

Dit keer zou de Britse regering niet weigeren. Sterker nog, de arrestatie van de Chileense sterke man was de gelegenheid om het gebutste imago van de zogeheten `ethische' buitenlandse politiek waarop de regering-Blair zich laat voorstaan, uit te deuken.

Toeval of niet, juist de afgelopen week zei Robin Cook, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, de morele dimensie van zijn beleid een extra impuls te willen geven: vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, zei hij, krijgen een officiele functie binnen zijn ministerie.

Amnesty diende tijdens eerdere bezoeken van Pinochet aan Groot-Brittannie, in 1991 en 1995, een vruchteloos protest in. In een petitie aan Cook schreef Amnesty vorige week dat de Britse regering met Pinochets arrestatie “nu kan bewijzen of zij werkelijk de mensenrechten is toegedaan'.

Naar de geest is de regering-Blair dat al enige tijd. Onderdeel van het programma waarop Labour in mei 1997 de verkiezingen won, was een algeheel verbod op landmijnen, streng toezicht op militaire toepassing van civiele exportproducten en bovenal een verbod op wapenhandel met regimes die de mensenrechten schenden.

De praktijk is echter weerbarstiger gebleken. In februari van dit jaar kon premier Blair ternauwernood een regeringscrisis voorkomen toen bleek dat Groot-Brittannie het VN-wapenembargo tegen Sierra Leone had ontdoken door met goedkeuring en mogelijk zelfs de actieve medewerking van Cooks ministerie wapens te leveren. Het parlementaire onderzoek kan Cook nog veel narigheid opleveren.

Peter Mandelson, Labour-strateeg en minister van Handel en Industrie, wierp zich gisteren eveneens op als ethicus. “De meeste mensen vinden het walgelijk als een gewetenloze dictator in ons land immuniteit zou kunnen opeisen', zei hij tegen de BBC. Volgens een recent rapport van Amnesty heeft Mandelsons ministerie echter sinds het aantreden van de Labour-regering 289 keer een vergunning afgegeven om wapens te exporteren naar regeringen die de mensenrechten schenden door te martelen, zoals Indonesie, Colombia, Algerije, Saoedi-Arabie en Turkije. Zo bezien is Pinochets aanhouding typische Realpolitik en geen ideele daad.